Vooraankondiging en opgave 8 december

Alvast een vooraankondiging voor de afdelingsavond van 8 december.
We gaan samen met mevrouw Jessica Bouwman een Zweedse Kerst vieren
met een ‘Fika’, maar dan met een Nederlandse draai. We willen graag van tevoren weten hoeveel mensen er komen. Dus graag opgeven voor 30 november bij Astrid telefoonnr. 06-82297138 of Hennie telefoonnr. 06-20867330. Zijn er ook nog leden die ook iets lekkers (zoet of hartig) willen maken voor deze avond? Dat zou fijn zijn. Graag doorgeven bij aanmelding, ook wat je denkt te gaan maken. Als we het wat verdelen, krijgen we allemaal verschillende hapjes.

Scroll to Top