Tarieven dorpskrant & website

Abonnement dorpskrant:
€ 20,- incl. BTW per jaargang (aug-aug)

Adverteren dorpskrant:
De tarieven voor het adverteren in dorpskrant zijn weergegeven in onderstaande tabel. Alle
tarieven voor de dorpskrant zijn geldend voor plaatsing in de gehele jaargang, met uitzondering
van de onderdeurtjes (eenmalige advertentie van maximaal 5 regels voor particulieren), deze
worden per editie in rekening gebracht.

Tarieven advertenties dorpskrant
Onderdeurtje € 3,00 incl. btw
¼ pagina € 74,00 excl. btw
½ pagina € 128,00 excl. btw
1 pagina € 236,00 excl. btw
¼ pagina binnenzijde omslag € 120,00 excl. btw
½ pagina binnenzijde omslag € 215.00 excl. btw
1 pagina binnenzijde omslag € 400.00 excl. btw
½ pagina achterzijde dorpskrant € 330,00 excl. btw
Gehele achterzijde dorpskrant € 495,00 excl. btw

Voor het wijzigen van een advertentie bij de overgang naar een nieuwe jaargang wordt €
7,50 excl. BTW in rekening gebracht. Het wijzigen van een advertentie halverwege de
jaargang (editie januari) kost € 20,00 excl. BTW. Dit zijn de kosten die door de drukkerij
aan ons in rekening worden gebracht en die wij zonder opslagen doorberekenen.
Redactionele pagina’s dorpskrant WESEPE Voor redactionele pagina’s en de pagina’s met
aankondigingen gelden de tarieven per editie zoals hieronder vermeld:

Tarieven redactionele pagina’s dorpskrant
Redactionele pagina per eenheid, minimaal 1 hele pagina afname € 7,50 excl. btw
Redactionele pagina, halve pagina € 5,00 excl. btw
Aankondiging uitvoering, evenement, feest e.d. halve pagina € 12,50 excl. btw
Aankondiging uitvoering, evenement, feest e.d. hele pagina € 25,00 excl. btw
Middenpagina’s aankondiging (is twee pagina’s A5) € 60,00 excl. btw
Eenmalige advertentie, (indien ruimte beschikbaar) hele pagina € 210,00 excl. btw
Eenmalige advertentie, (indien ruimte beschikbaar) halve pagina € 115,00 excl. btw

Adverteren http://wesepe.nl
Je mag zelf bepalen op welk deel van de website je wil adverteren, afhankelijk van de
plaats bepalen we samen in overleg de grootte van de advertentie.
De tarieven voor adverteren op http://wesepe.nl zoals weergegeven in onderstaande
tabel zijn voor een kalenderjaar. Delen van een kalenderjaar worden naar rato berekend. Ingangsdatum is in overleg, maar kan in principe het gehele jaar plaatsvinden.

Vermelding naam met doorlinken (www.naameigenwebsite.nl) € 5,00 excl. Btw*
Eigen informatiepagina (www.wesepe.nl/naam) € 10,00 excl. Btw**
Sub-domein incl emailadres (naam.wesepe.nl) € 50,00 excl. Btw* Emailadres (naam@wesepe.nl) € 5,00 excl. Btw**
Afbeelding op willekeurige plaats op website € 120,00 excl. btw
Afbeelding slider Homepage € 50,00 excl. btw per maand

Bovenstaande tarieven zijn voor stichtingen, verenigingen en particulieren voor de duur van een
jaar. Voor bedrijven hanteren we de volgende tarieven:

* € 25,00 excl. btw
** € 50,00 excl. btw
*** € 75,00 excl. btw
**** € 10,00 excl. Btw

Scroll to Top