Tarieven dorpskrant & website

Abonnement dorpskrant:
€ 20,- incl. BTW per jaargang (aug-aug)

Adverteren dorpskrant:
De tarieven voor het adverteren in dorpskrant zijn weergegeven in onderstaande tabel. Alle
tarieven voor de dorpskrant zijn geldend voor plaatsing in de gehele jaargang, met uitzondering
van de onderdeurtjes (eenmalige advertentie van maximaal 5 regels voor particulieren), deze
worden per editie in rekening gebracht.

Tarieven advertenties dorpskrant
Onderdeurtje € 3,00 incl. btw
¼ pagina € 80,00 excl. btw
½ pagina € 140,00 excl. btw
1 pagina € 255,00 excl. btw

¼ pagina binnenzijde omslag € 130,00 excl. btw
½ pagina binnenzijde omslag € 235,00 excl. btw
1 pagina binnenzijde omslag € 435,00 excl. btw

¼ pagina achterzijde omslag € 190,00 excl. btw
½ pagina achterzijde omslag € 335,00 excl. btw
1 pagina achterzijde omslag € 535,00 excl. btw


Voor het wijzigen van een advertentie bij de overgang naar een nieuwe jaargang wordt €
7,50 excl. BTW in rekening gebracht.
Redactionele pagina’s dorpskrant WESEPE Voor redactionele pagina’s en de pagina’s met
aankondigingen gelden de tarieven per editie zoals hieronder vermeld:

Tarieven redactionele pagina’s dorpskrant
Redactionele pagina, hele pagina € 7,50 excl. btw
Redactionele pagina, halve pagina € 5,00 excl. btw
Aankondiging uitvoering, evenement, feest e.d. halve pagina € 12,50 excl. btw
Aankondiging uitvoering, evenement, feest e.d. hele pagina € 25,00 excl. btw
Middenpagina’s aankondiging (is twee pagina’s A5) € 60,00 excl. btw
Eenmalige advertentie, (indien ruimte beschikbaar) hele pagina € 225,00 excl. btw
Eenmalige advertentie, (indien ruimte beschikbaar) halve pagina € 125,00 excl. btw

Adverteren http://wesepe.nl
Je mag zelf bepalen op welk deel van de website je wil adverteren, afhankelijk van de
plaats bepalen we samen in overleg de grootte van de advertentie.
De tarieven voor adverteren op http://wesepe.nl zoals weergegeven in onderstaande
tabel zijn voor een kalenderjaar. Delen van een kalenderjaar worden naar rato berekend. Ingangsdatum is in overleg, maar kan in principe het gehele jaar plaatsvinden.

Stichtingen, verenigingen en particulieren
Vermelding naam met evt doorlinken (www.naameigenwebsite.nl) of eigen informatie pagina € 10,00 excl. Btw
Sub-domein incl. emailadres (naam.wesepe.nl) € 55,00 excl. Btw
Sub-domein incl emailadres (naam.wesepe.nl) € 50,00 excl. Btw
Afbeelding op willekeurige plaats op website € 130,00 excl. btw per jaar
Afbeelding slider Homepage € 55,00 excl. btw per maand

Bedrijven
Vermelding naam met eventueel doorlinken (www.naameigenwebsite.nl) of eigen informatie pagina € 25,00 excl. Btw*
Sub-domein incl. emailadres (naam.wesepe.nl) € 55,00 excl. Btw
Afbeelding op willekeurige plaats op website € 130,00 excl. btw per jaar
Afbeelding slider Homepage € 55,00 excl. btw per maand

Scroll to Top