Vrouwen van Nu

logo

Welkom bij Vrouwen van Nu
afdeling Wesepe/Averlo

Vrouwen van Nu is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden, die elkaar willen ontmoeten, die hun creativiteit willen ontplooien, die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die met krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.
De afdeling Wesepe/Averlo telt ongeveer 130 leden en bestaat al sinds 1936. Eenmaal per maand is er een afdelingsbijeenkomst. Deze worden gehouden bij het Wapen van Wesepe en beginnen om 19.45 uur.

Het bestuur biedt op deze bijeenkomsten een zo gevarieerd mogelijk programma aan. Onze leden hebben inbreng bij alle activiteiten, onder andere door hun ideeën in de daarvoor bestemde ideeënbus te deponeren.

Elk lid, dat in één jaar trouw al onze afdelingsavonden bezoekt, krijgt in januari een leuke attentie aangeboden. Deze attentie wordt gemaakt door de dames van de cadeaumand. Bij de geboorte van een baby bezoeken zij moeder en kind en bieden dan tevens een zelfgemaakt presentje aan. Op elke afdelingsavond (behalve december) gaat de ziekenbus rond, zodat de zieke leden een bloemetje aangeboden kunnen krijgen.

Binnen onze afdeling zijn er verschillende interessegroepen actief, zij organiseren activiteiten waaraan iedereen mee kan doen. Zo krijgen we een jaarprogramma met voor elk wat wils.

Activiteiten van Vrouwen van Nu, afdeling Wesepe/Averlo

Naast de 9 afdelingsavonden per jaar worden er binnen onze afdeling door verschillende interessegroepen nog tal van activiteiten georganiseerd waaraan iedereen mee kan doen:

– Agrarische activiteiten, zoals een agrarische excursie en de Boerinnendag. Ook voor vrouwen die geen boerin zijn!
– Bloemschikken. Bijvoorbeeld voor Pasen en Kerst een prachtig bloemstuk maken.
– Gezamenlijk een bezoek brengen aan een beautyfarm of met de (klein-)kinderen naar de kinderboerderij.
– Diverse workshops en cursussen.
– Fietstochten maken van een halve of hele dag, dicht bij huis of wat verder weg.
– Lezen. Een aantal boeken per seizoen lezen en gezamenlijk bespreken.
– Quilten. De Quilt(k)ring komt 1x per maand bij elkaar en men leert verschillende technieken en leert ook van elkaar.
– Tuinclub De Papaver bezoekt diverse bijzondere tuinen en ruilt onderling zaden en stekjes.
– De kunst-/museumclub bezoekt musea en tentoonstellingen op het gebied van kunst en cultuur.
– Volksdansen. Al meer dan 25 jaar wordt er 1x per 2 weken heel gezellig gedanst.

Opgave voor cursussen en excursies is bindend. Mocht u om wat voor reden dan ook verhinderd zijn, gelieve u dit aan de betrokken contactpersoon mede te delen. Gemaakte kosten zullen wel in rekening worden gebracht.

Verdere informatie betreffende de afdelingsavonden, excursies, cursussen, etc. kunt u vinden in de Dorpskrant en op deze website.
Het gratis ledenblad van Vrouwen van Nu krijgt u eens per 2 maanden toegezonden.

Wij hebben met dit mini-overzicht van onze activiteiten geprobeerd u een indruk te geven van onze afdeling. Ter kennismaking kunt u 3 activiteiten (afdelingsavond, workshop of cursus) in één seizoen bezoeken voor € 5.

Contact met Vrouwen van Nu, afdeling Wesepe/Averlo

Voorzitter: Hennie Verhoef; e-mail gorishennie@gmail.com
Secretaresse: Rik Toorneman, tel. 0570 531675.
Hebt u nieuws voor de website, neem dan contact op met Rik Toorneman.

Activiteiten van de vereniging worden gepubliceerd in Dorpskrant Wesepe, en op deze website.

terug naar de pagina “verenigingen”

Scroll to Top