Vrouwen van Nu

logo

Welkom bij Vrouwen van Nu
afdeling Wesepe/Averlo

Vrouwen van Nu is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden, die elkaar willen ontmoeten, die hun creativiteit willen ontplooien, die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die met hun stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

De afdeling Wesepe/Averlo telt ongeveer 85 leden en bestaat al sinds 1936. Eenmaal per maand (9 maal per jaar) is er een afdelingsbijeenkomst. Deze worden gehouden bij het Wapen van Wesepe en beginnen om 19.45 uur.

Het bestuur biedt op deze bijeenkomsten een zo gevarieerd mogelijk programma aan. Onze leden kunnen zelf ideeën aandragen voor de afdelingsavonden.

Elk lid, dat in één jaar trouw al onze afdelingsavonden bezoekt, krijgt bij de ledenvergadering een leuke attentie aangeboden. Ook jubilerende leden worden dan in het zonnetje gezet. Deze attentie wordt gemaakt door de dames van de “cadeaumand”.

Naast de 9 afdelingsavonden per jaar worden er binnen onze afdeling door verschillende interessegroepen nog tal van activiteiten georganiseerd waaraan iedereen mee kan doen:

– Agrarische activiteiten, zoals een agrarische excursie en de Agrarische Themadag. Ook voor vrouwen die geen boerin zijn!
– Bloemschikken. Bijvoorbeeld voor Pasen en Kerst een prachtig bloemstuk maken.
– Diverse  workshops en cursussen (bijv. omgaan met de iPad of Digid, dit is via de bibliotheek).
– Fietstochten maken van een halve of hele dag, dicht bij huis of wat verder weg.
– Lezen. Een aantal boeken per seizoen lezen en gezamenlijk bespreken.
– Quilten. De Quilt(k)ring komt 1x per maand bij elkaar en men leert verschillende technieken.
– Tuinclub De Papaver bezoekt diverse bijzondere tuinen en ruilt onderling zaden en stekjes.

Opgave voor cursussen en excursies is bindend. Mocht u om wat voor reden dan ook verhinderd zijn, gelieve u dit aan de betrokken contactpersoon mede te delen. Gemaakte kosten zullen wel in rekening worden gebracht.

Verdere informatie betreffende de afdelingsavonden, excursies, cursussen, etc. kunt u vinden in de Dorpskrant en op onze website: www.vrouwenvannuwesepe/averlo.nl

Het gratis ledenblad van Vrouwen van Nu wordt u viermaal per jaar toegezonden.

Wij hebben met dit mini-overzicht van onze activiteiten geprobeerd u een indruk te geven van onze afdeling. Ter kennismaking kunnen belangstellenden 2 afdelingsavonden gratis bezoeken.

Contact met Vrouwen van Nu, afdeling Wesepe/Averlo

Voorzitter: Hennie Verhoef; telefoon 06-20867330,
email: gorishennie@gmail.com

Secretaresse: Astrid Heltemes; telefoon 06-82297138,
email: aaaheltemes@gmail.com

Hebt u nieuws voor de website, neem dan contact op met Gea Nieuwenhuis;
email: geanieuwenhuis8@hotmail.com

terug naar de pagina “verenigingen”

Scroll to Top