Protestantse gemeente Wesepe

liturgisch centrum Wesepe

PREDIKANT Ds. H.J. Damstra tel. 564042
Kerkplein 11, 8121 BM Olst
damstra.schreuder@planet.nl
KERKENRAAD
Voorzitter: Dhr. G. Visscher   tel. 0572-381823
Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten gerrit@w3future.com
Scriba: H.J. Jansen   tel. 853941
Achterhoekstraat 29 , 8124 AM Wesepe scribapknwesepe@gmail.com
KERK Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe   tel. 531255
Website: http://wesepe.protestantsekerk.net
DE BEUKENOOT Mevr B.H. ten Have – Wilbrink (reserveren)    tel. 531237
Sleutel: John Wiggerman, Ds. E. Kreikenlaan 1  tel. 06-18640044
Fam. Niemeijer, Ds. E. Kreikenlaan 10  tel. 531277
KOSTER Dhr. G. de Jong   tel. 531573
Scholtensweg 50, 8124 AJ Wesepe ga.dejong@hetnet.nl
ORGANIST Mevr. C. Ovinge-Best   tel. 038-4655388
Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle  corinne.ovinge-best@ziggo.nl
FINANCIËN
Kerkbeheer Dhr. E.G. van den Broek
Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531253
RABO bank: NL 67 RABO 0314517081
SKG bank: NL 04 FVLB 0699878322
kerkbeheerwesepe@gmail.com
Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk
M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe tel. 531686 diaconiewesepe@gmail.com
RABO bank: NL31 RABO 0377735442
SKG bank: NL16 FVLB 0635807084
 Jeugddiaconaat: NL23 FVLB 0635807637
LEDEN- Mevr. C. Jansen-Suciu,
REGISTRATIE Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe corina_jansen@yahoo.com
KINDEROPPAS  via G. Visscher, zie boven
WEBSITE http://wesepe.protestantsekerk.net
KERKBLAD Ds. R. Gosker
REDACTIE
Mevr. A. Rechterschot
Mevr. E. Middeldorp
Dhr. E.G. van den Broek
Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl
Eén keer per jaar wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op bankrekeningnummer:
 NL 84 RABO 0128 1218 66
BEGRAFENISSEN  Contactpersoon Dhr. E.G van den Broek (zie onder financiën)
(kengetal:0570, tenzij anders vermeld)

Beheer begraafplaats

Het beheer van de begraafplaats aan de Zonnenbergerweg berust bij de Protestantse Gemeente Wesepe. Voor de uitvoering hiervan is in het bijzonder het college van kerkrentmeesters verantwoordelijk. Het reglement en tarievenlijst zijn te downloaden door op onderstaande links te klikken:

terug naar de pagina “verenigingen”

Scroll to Top