Inzameling oud papier

Ook in 2018 is er iedere laatste zaterdag van de maand op het erf van de fam. Niemeijer aan de Ds. E.Kreikenlaan weer inzameling van oud papier. Vanaf 9 uur, en om 12 uur zijn de containers gesloten!

27 januari
24 februari
31 maart
28 april
26 mei
30 juni
28 juli
25 augustus
29 september
27 oktober
24 november
29 december

Diegene die niet in staat zijn om het te brengen kunnen contact opnemen met:
Erna Albers tel: 531103.

Scroll to Top