IJsclub de Bonekamp

Stichting IJsclub De Bonekamp, gelegen aan de Achterhoekstraat bestaat sinds 1986. Dat is althans het jaar van oprichting. Tot aan die jaren werd het weiland van de familie Nijland in een vorstperiode onder water gepompt m.b.v. een trekker die het (te warme) water op het weiland bracht. Voordat er dan geschaatst kon worden, moesten er toch wel een aantal flinke vorstdagen zijn geweest. Nu is dat zeker anders…

De ijsclub bestaat uit zo’n 15 vrijwilligers die begin november ervoor zorgen dat de ijsbaan winterklaar is. Dit houdt onder andere in dat de verlichting geplaatst is, de pomp geïnstalleerd, de sponsorborden geplaatst zijn, de “ijsclubkeet” er netjes bij staat en het weiland van de familie Nijland glad is. Tegen de tijd dat koning winter dan daadwerkelijk zijn intrede lijkt te doen, wordt de sloot afgezet en de pomp aangezet. De ijsbaan kan dan in zo’n 2 à 3 dagen onder water staan, naar gelang. Daarna is het natuurlijk afwachten of het winterweer daadwerkelijk doorzet…

In de afgelopen jaren hebben we de IJsbaan weer geregeld open kunnen stellen. In de winter van 2009-2010 en de daaraan gekoppelde ijsperiode hebben we 3 dagen kunnen genieten van ijs op onze ijsbaan terwijl vele ijsclubs uit omliggende dorpen nog niet konden pronken met hun ijsvloer of zelfs letterlijk door het ijs zakten, hadden wij toch een bescheiden (halve) ijsbaan voor de schaatsjeugd opengesteld! Toen hebben we er dan ook bewust voor gekozen om er geen verdere ruchtbaarheid aan te geven, daar we bang waren dat er dan te veel mensen van buiten Wesepe zouden komen. De seizoen erna hebben we gelukkig ook nog meestal kunnen genieten van meerdere dagen ijspret.


Het bestuur:

Voorzitter: Bertus Kerkmeijer, tel. 0570-531811

Secretaris: Karolien Wolterink, tel. 0570-532217

Penningmeester: Frits Reterink, tel. 0570-530996

Lid: Jan Nijland, tel. 0570-531238

Commissielid:

Erwin Kerkmeijer, tel. 0570-530770

Voor inlichtingen / info kunt u terecht bij:

Bertus Kerkmeijer, tel. 0570-531811

Tot ziens op onze ijsbaan!

terug naar de pagina “verenigingen”

Scroll to Top