Wesepe

WELKOM OP

Wesepe is een dorp in de gemeente Olst-Wijhe, in de Nederlandse provincie Overijssel . (lees hier meer over ons dorp) Deze website is een onderdeel van Stichting Dorpskrant en werkt nauw samen met Plaatselijk Belang. We hebben een bijzonder actief verenigingsleven, en ondanks onze kleine omvang nog een behoorlijk aantal bedrijven in ons midden. We kunnen gerust zeggen dat Wesepe bruist van de activiteiten!


NIEUWS

Ontmoetingscafe

Ontmoetingscafé in ‘t Spoc WijZ welzijn organiseert 1 zaterdag per maand het jongeren ontmoetingscafé bij ‘t Spoc aan de Lange Slagen 29 in Wijhe. Speciaal bedoeld voor jongeren van 11 t/m 17 jaar met een beperking. Onder begeleiding van een jongerenwerker nodigen we deze jongeren

Lees verder »

Natuurbescherming

CDJA: Beschermen natuur niet ten koste van alles De politieke jongerenorganisatie van het CDA, CDJA Overijssel, wil voorkomen dat het beschermen van de natuur ten koste van alles in de omgeving gaat. Hiermee reageren de jonge christendemocraten op DWARS Overijssel, de jongerenorganisatie van GroenLinks. Zij

Lees verder »

Wereldlichtjesdag

Wereldlichtjesdag Raalte op zondag 8 december Muziek, warme woorden en kaarsjes voor iedereen die een overleden kind wil herdenken Op 8 december is het Wereldlichtjesdag. Wereldwijd worden op hetzelfde moment kaarsen aangestoken voor overleden kinderen. Dooft het licht in de ene tijdzone, dan gaat het

Lees verder »

Koorvesper met ikonenwijding in Nieuw Sion

Op zondagavond 24 november is in Kloosterkerk van Nieuw Sion een vesperviering met ikonenwijding. Diverse ikonenschilders zullen een ikoon laten wijden. Ook is er in deze viering aandacht voor de expositie van engelenbeelden van de Deventer kunstenares Ela Venbroek. Het koor van de Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Lees verder »

Energietransitie

West-Overijssel werkt samen aan de energietransitie Provincie, gemeenten, waterschap en netbeheerder in West-Overijssel werken samen aan een Regionale Energie Strategie. Hierin staat waar en hoeveel duurzame elektriciteit er in 2030 in de regio kan worden opgewekt en wat daarvoor nodig is. Ook de gemeente Olst-Wijhe

Lees verder »

Postadres:
Ds. E. Kreikenlaan 10
8124 AP Wesepe

Redactieadres:
Raalterweg 47,
8124 AB Wesepe.


Kopij dorpskrant inleveren voor de 15e van de maand via redactie.dorpskrant@wesepe.nl

Aanleveren in WORD bestand lettertype Times new Roman. Afmeting tekst 15 en titel 20

Let op: hieraan zijn kosten verbonden. Zie de tarieven voor meer informatie.

Gratis publicatie website en/of sociale media info@wesepe.nl

Adverteren op wesepe.nl: info@wesepe.nl (zie tarieven)

 

IBAN: NL16RABO0314518290 t.n.v. St. Dorpskrant Wesepe
KvK: 41245008

Klachten over bezorging of adreswijzigingen doorgeven aan Menno ten Have:

bezorging.dorpskrant@wesepe.nl / 0570-852329

Scroll to Top