weseper energiemolen

Onderstaande filmopnames zijn gemaakt door: Dhr Zandbelt

Molen vanaf de BokkelerwegOp 28 oktober 2013 kreeg u op wesepe.nl de vraag voorgeschoteld of Wesepe weer een windmolen zou krijgen. Als het aan de enthousiaste initiatiefnemer, Henry Franken ligt wel. Samen met Harry ten Have van Groenadviesbureau H.A. ten Have is er de afgelopen maanden het nodige voorbereidende werk verricht. We blikken even terug: Op 27 juni heeft AtelierOverijssel een atelierdag gehouden met een groot aantal deskundigen in de brandweerkazerne te Wesepe.

Principeverzoek 
In augustus is het principeverzoek bij het college ingediend en zijn de raadsleden geïnformeerd. Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Olst-Wijhe heeft op 8 oktober besloten in principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan om de bouw van de Weseper Energie Molen aan de Bokkelerweg in Wesepe mogelijk te maken
Molen vanaf de Kerk
Beeldkwaliteitplan en landschapsplan WEM 
De uitgangspunten, zoals zijn geformuleerd in het werkatelier, zijn verder uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan, landschapsplan en in voorlopige schetsen (impressies) van molen en schuur. Het beeldkwaliteitsplan is door de welstandscommissie goedgekeurd.
3D tekening Vaags v2014
Wijziging bestemmingsplan 
De volgende stap in het planologische proces is het wijzigen van het bestemmingsplan. De planning is om het voorontwerp bestemmingsplan met het beeldkwaliteitsplan in januari 2014 ter inzage te leggen. De noodzakelijke onderzoeken zoals bodemonderzoek, flora- en faunaonderzoek en milieuonderzoeken zijn inmiddels afgerond. Na vaststelling van het bestemmingsplan kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd.
Landschapsplan november 2013 v2014
Nog veel te doen
Om in augustus 2014 te kunnen starten met de bouw moet er nog veel gebeuren. Molenbouw Vaags uit Aalten gaat de molen verder uitwerken in een technisch bouwplan in samenwerking met ingenieursbureau Mecal uit Enschede. Met name om maximaal rendement te verkrijgen uit wind- en zonne-energie is een grote opgave. Regelmatig wordt u door ons via www.wesepe.nl op hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen. Op 19 februari 2014 geeft Henry in het Wapen van Wesepe bij de jaarvergadering van vereniging Labor een toelichting op zijn molenplan. Met vriendelijke groeten, Henry Franken en Harry ten Have
Voorzijde korenschuur
  
  

Skylineschets_v2014

Beeld vanaf de pastorie

Scroll to Top