Wesepe toen

Boerderij te Wesepe, klik op deze afbeelding voor een vergrotingde geschiedenis van Wesepe gaat terug tot het jaar 1230, toen nog Wesope geheten, en in het bezit van edelman Wouter van Keppel, tevens bezitter van havezate “Dingshof”. Wesope betekent “weidebeek”, hetgeen aangeeft dat het hier in vroeger tijden een drassig gebied was, afgewisseld met de hoger gelegen veldgronden. Door ontginning van de veldgronden zijn later kampen en enken ontstaan, zoals de “Weseper Enk”.

(klik op de foto voor een vergroting)

In 1348 wordt al de kerk van Wesepe genoemd in een oorkonde. Een zelfstandige marke werd Wesepe in 1549. Deze Marke bestond oorspronkelijk uit 41 gezinnen. In 1748 had Wesepe 239 inwoners, in 1849 410 inwoners, en in 1979 ongeveer 1250.

De oudste kern van Wesepe is rond de kerk (Dorp genoemd), later is daar een tweede kern, langs de Raalterweg, bijgekomen. Zuidelijk van Wesepe vestigden zich in 1890 de paters en broeders van de cisterciënzer order op Klooster Sion.

Beltmolen In 1837 werd een beltmolen gebouwd, die helaas in de nacht van 10 op 11 april 1945, één dag voor de bevrijding van Wesepe door de bezettersin brand is gestoken.
De openbare lagere school, gebouwd in 1855 heeft tot 1954 als dusdanig dienst gedaan. Nadien is aan de Scholtensweg een nieuwe school gebouwd. School
Station Wesepe, klik op de afbeelding voor een vergroting Op 24 september 1910 werd in Wesepe het spoorwegstation geopend.

In mei 1935 reed de laatste trein door Wesepe

(klik op afbeelding voor vergroting)

IJsseldalIn 1915 werd de coöperatieve zuivelfabriek “Nieuw Leven” in werking gesteld. Later is deze fabriek verbouwd en gemoderniseerd en is verder gegaan onder de naam Zuivelfabriek IJsseldal. (klik op afbeeldingen IJsseldal voor vergroting)

Enige jaren geleden, is onder de vlag van Labor Wesepe het Weseper erfgoed opgericht, die zich ten doel hebben gesteld meer van de historie van Wesepe veilig te stellen, en publiceren.

Luchtfoto IJsseldal

*informatie ontleend aan het boek “Wesepe in oude ansichten” ISBN 90-288-2085-xe

Scroll to Top