Dorpskrant

Zowel Dorpskrant WESEPE als wesepe.nl worden uitgegeven door Stichting Dorpskrant Wesepe.

Bestuur:Postadres:
Voorzitter: Anja JalinkStichting Dorpskrant Wesepe
Secretaris: Annet NiemeijerRaalterweg 47
Penningmeester: Joke Brouwer8124 AB Wesepe
 stichting.dorpskrant@wesepe.nl
Bestuurslid: Menno ten Have
Bestuurslid: Annemarie Dommerholt
 

Technisch beheer wesepe.nl en facebook Wesepe Punt NL: Jessica Kloosterboer
Redactie nieuwsberichten wesepe.nl: Marjolein Versteeg
Dorpskrant layout: Rianne Mensink / Jur Ram

Dorpskrant WESEPE verschijnt 11 x per jaar in een oplage van 800 exemplaren.

Eindredactie: Jur Ram

Kopij inleveren volgens het schema hieronder:
– per e-mail: redactie.dorpskrant@wesepe.nl
– of redactieadres: Raalterweg 47 8124 AB Wesepe

Klachten over bezorging of adreswijzigingen doorgeven aan Menno ten Have:

bezorging.dorpskrant@wesepe.nl / 0570-852329

Inleveren kopij en verschijningsdata Dorpskrant:

S.v.p. kopij altijd vóór onderstaande data inleveren:
volgnr.kopij inleveren vóór:verschijningsdatum

15 sept 2019

25 sept
15 okt 201930 okt
15 nov 201927 nov
5 dec 201918 dec
   
   
   
   
   
   
   

Wie ontvangt Dorpskrant WESEPE in de brievenbus?

Vanaf de eerste editie van Dorpskrant WESEPE ontvangt een ieder die lid is van of vrijwilliger bij een vereniging of stichting in Wesepe, de dorpskrant. Ook is er een dorpskrant voor iedereen die  ‘8124’ in zijn of haar postcode heeft staan en natuurlijk ook voor onze adverteerders.

Wie niet tot bovenstaande groep behoort, maar toch graag de dorpskrant wil ontvangen kan een abonnement nemen. Voor een bedrag van € 17,50 ontvang je dan 11 keer per jaar Dorpskrant WESEPE in je brievenbus.

Tarieven

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld “wat kost dat”? Als we dan antwoord geven wordt daar steevast op gereageerd met “oh, maar dat valt me reuze mee”. Adverteren in onze dorpskrant of op de website wesepe.nl is echt voordelig en levert u toch veel op. Ons bereik is groter dan u denkt, informeer er gerust naar. De Tarieven 2019-2020 zijn te downloaden als pdf-bestand. Overigens betaalt eenieder die een redactionele bijdrage in dorpskrant WESEPE wil plaatsen daar ook een bijdrage voor. Publicatie (niet commercieel) op de website wesepe.nl en sociale media is gratis.

Scroll to Top