Dorpskrant

Zowel Dorpskrant WESEPE als wesepe.nl worden uitgegeven door Stichting Dorpskrant Wesepe.

Bestuur:Postadres:
Voorzitter: Anja JalinkStichting Dorpskrant Wesepe
Secretaris: Annet NiemeijerRaalterweg 47
Penningmeester: Joke Brouwer8124 AB Wesepe
 redactie.dorpskrant@wesepe.nl
Bestuurslid: Menno ten Have
Bestuurslid: Annemarie Dommerholt
 

Technisch beheer wesepe.nl en facebook Wesepe Punt NL: Jessica Kloosterboer
Redactie nieuwsberichten wesepe.nl: Marjolein Versteeg
Dorpskrant layout: Jur Ram

Dorpskrant WESEPE verschijnt 11 x per jaar in een oplage van 800 exemplaren.

Eindredactie: Jur Ram

Kopij inleveren volgens het schema hieronder:
– per e-mail: redactie.dorpskrant@wesepe.nl
– of redactieadres: Raalterweg 47 8124 AB Wesepe

Klachten over bezorging of adreswijzigingen doorgeven aan Menno ten Have:

bezorging.dorpskrant@wesepe.nl / 0570-852329

Inleveren kopij en verschijningsdata Dorpskrant:

S.v.p. kopij altijd vóór onderstaande data inleveren:
volgnr.kopij inleveren vóór:verschijningsdatum
301 nov

15 okt

2 nov
302 dec15 nov30 nov
303 jan….21 dec
304 feb15 jan1 feb
305 mrt15 feb29 feb
306 april15 mrt28 mrt
307 mei15 april1 mei
308 juni15 mei30 mei
309 juli/aug15 juni4 juli
310 sept15 aug29 aug
   

Wie ontvangt Dorpskrant WESEPE in de brievenbus?

Vanaf de eerste editie van Dorpskrant WESEPE ontvangt een ieder die lid is van of vrijwilliger bij een vereniging of stichting in Wesepe, de dorpskrant. Ook is er een dorpskrant voor iedereen die  ‘8124’ in zijn of haar postcode heeft staan en natuurlijk ook voor onze adverteerders.

Wie niet tot bovenstaande groep behoort, maar toch graag de dorpskrant wil ontvangen kan een abonnement nemen. Voor een bedrag van € 17,50 ontvang je dan 11 keer per jaar Dorpskrant WESEPE in je brievenbus.

Tarieven

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld “wat kost dat”? Als we dan antwoord geven wordt daar steevast op gereageerd met “oh, maar dat valt me reuze mee”. Adverteren in onze dorpskrant of op de website wesepe.nl is echt voordelig en levert u toch veel op. Ons bereik is groter dan u denkt, informeer er gerust naar. De Tarieven 2019-2020 zijn te downloaden als pdf-bestand. Overigens betaalt eenieder die een redactionele bijdrage in dorpskrant WESEPE wil plaatsen daar ook een bijdrage voor. Publicatie (niet commercieel) op de website wesepe.nl en sociale media is gratis.

Scroll to Top