Categorie: Protestantse gem. Wesepe

Toch nog herdenking van de bevrijding

Toch nog herdenking van de bevrijding 75 jaar geleden 1945-2020Het jaar 2020 had landelijk gezien hét jaar moeten worden van 75 jaar bevrijding, maar het werd het jaar van corona. Dit virus verdrong alle activiteiten rond dit thema van de kalender. Ook in Wesepe. Vooraf lagen er veel plannen klaar. Zo zou er tijdens het […]

Inzameling oud papier 29 augustus

Inzameling oud papier 29 augustus

zaterdag 29 augustus 09:00 uur – 12:00 uur Op elke laatste zaterdag van de maand kunt u oud papier inleveren op het erf van familie Niemeijer, Ds. E. Kreikenlaan 10. LET OP: contactgegevens zijn gewijzigd !! Indien u niet in staat bent uw oud papier zelf weg te brengen, neemt u dan contact op met […]

Zondag zing mee met liederen van Huub Oosterhuis!

Zondag zing mee met liederen van Huub Oosterhuis!

Op zondag 9 februari zal in de Protestantse kerk van Wesepe weer de bekende Oosterhuis zangdienst plaats vinden. Inmiddels is deze kerkdienst een traditie geworden. Er zullen liederen van de bekende dichter en theoloog Huub Oosterhuis worden gezongen. Het thema van de dienst is ‘Aarde, deze, enig denkbare’. Aan de dienst zal worden meegewerkt door […]

Gedachtenisdienst zondag 3 november

Gedachtenisdienst zondag 3 november

Op zondag 3 november houden we weer onze jaarlijkse gedachtenisdienst. In deze dienst worden de gemeenteleden genoemd, die zijn overleden tussen 1 oktober 2018 en 1 oktober 2019. Daarnaast is er voor dorpsgenoten gelegenheid om naar voren te komen en een kaarsje aan te steken voor overleden dierbaren. We hebben de laatste jaren ervaren dat […]

Startzondag 22 september

Startzondag 22 september

De Protestantse Gemeente Wesepe houdt op zondag 22 september weer haar jaarlijkse startzondag. Deze zondag geldt als officiële start van het winterseizoen. De dienst wordt gehouden op het erf van de familie Van Drie, Marsdijk 1. Voorganger is Irene Ziegelaar en ook de Cantorij verleent haar medewerking. De dienst begint om 10.00 uur en na […]

Thema avond verlangen 25 april

Laatste thema-avond: Verlangen. Na twee mooie sessies wordt op donderdag 25 april de laatste thema-avond in de reeks van Verdieping  gehouden in de Beukenoot bij de kerk in Wesepe. Op deze avond gaan we onder begeleiding van Harm Knoop ongedwongen met elkaar in gesprek over onderwerpen die er echt toe doen. Deze avond staat in het […]

Even tot jezelf komen thema-avond 28 februari

Even tot jezelf komen thema-avond 28 februari

Wil je wel eens even dieper nadenken over de dingen in het leven. Vlieg je van hot naar her en wil je wel heel even stilstaan en tot jezelf komen… Kom dan naar de thema-avonden in de kerk in Wesepe. Op een donderdagavond in februari, maart en april staat een interactieve thema-avond in het teken […]

Zaterdag 30 september Jubileumconcert Cantorij

De Cantorij van de Protestantse Gemeente Wesepe bestaat 25 jaar! Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de cantorij van de Protestantse Gemeente Wesepe werd opgericht. Al 25 jaar ondersteunt daarmee de cantorij de erediensten in de Nicolaaskerk in Wesepe. Al die jaren onder de inspirerende leiding van de organiste/cantrix Corinne Ovinge-Best. Zo’n jubileum […]

Scroll to Top