Categorie: Overig nieuws

Inzameling oud papier, let op lege dozen!

Inzameling oud papier, let op lege dozen!

Inzameling oud papier zaterdag, 26 februari 09:00 uur – 12:00 uurIndien u niet in staat bent uw oud papier zelf weg te brengen, neemt u dan contact op met Jo Jansen en het wordt bij u opgehaald. Telefoon: 06 – 5373 7210 of jojokejansen@gmail.com Op de laatste zaterdag van elke maand is de inzameling van […]

Huurders van SallandWonen eerste kans op koop

Huurders van een sociale huurwoning van Woningstichting SallandWonen krijgen voorrang als de woningcorporatie een voormalige huurwoning verkoopt op de vrije markt. Deze nieuwe regeling moet zorgen voor een betere doorstroming zodat sociale huurwoningen vrijkomen voor nieuwe bewoners. Inzet op doorstroming “We zien op dit moment veel druk op de huurmarkt en de verhuizing naar een […]

Oud papier 18 december!

Inzameling oud papier zaterdag, 18 december 09:00 uur – 12:00 uurDRINGEND ADVIES Lever al uw oude papier in op 18 december, óók wanneer u niet veel heeft. Vanwege de feestdagen is de eerstvolgende mogelijk pas 6 weken later op zaterdag 29 januari. Het risico bestaat dat de papiercontainer dan vol is en u het oude […]

Activiteiten die helaas niet door gaan…o.a. Kerstmarkt 11 december

De activiteiten die helaas niet door kunnen gaan de komende tijd zijn: -Klootschieten zondag 5 december (Labor) -Kerstmarkt zaterdag 11 december – Kerstsoos woensdag 15 december (ouderensoos) -Afdelingsavond vrouwen van nu donderdag 16 december We hopen op betere tijden waarin we weer meer in verenigingsverband samen met elkaar kunnen doen.

Huisartsenpraktijk Wesepe verbouwing

Huisartsenpraktijk Wesepe: De verbouwing aan de Scholtensweg 61 vordert zeer voorspoedig. We gaan langzaam de laatste fase in. Hierdoor is de apotheek niet meer toegankelijk. Dit houdt in dat vanaf 6 december de medicatie alleen nog maar na 16:00 uur in de UNIT opgehaald kan worden. Door al deze veranderingen is het voor ons erg […]

Project 6 koopappartementen Wesepe

Project 6 koop appartementen Raalterweg 37, Wesepe De ontwikkeling van de appartementen in het voormalige café-restaurant aan de Raalterweg 37 vordert gestaag. Onlangs is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Olst-Wijhe. Deze zal de komende tijd beoordeeld worden. De verwachte afgifte van de omgevingsvergunning zal allicht enkele maanden in beslag nemen. Vooruitlopend op de […]

Kleding inzamelactie basisschool

Eind deze maand wordt er weer kleding ingezameld voor de basisschool. Vanaf maandag 22 november tot en met donderdag 25 november kan iedereen zijn of haar oude kleding, schoenen, lakens en andere textiel (aub geen kussens en matrassen) inleveren bij het inzamelpunt op het schoolplein. De opbrengst komt ten goede aan de school. Dus ligt er thuis nog […]

Ledenvergadering begrafenisvereniging

Begrafenisvereniging ‘Wesepe’ Ledenvergadering Datum: donderdag 25 november Tijd: 20:00 uur Locatie: ‘de Beukenoot’ Ds. E. Kreikenlaan 3 te WesepeAgenda Opening, Mededelingen en ingekomen stukken, Notulen, Financieel verslag + toekomstvisie, Mededelingen van de Kerkenraad over de begraafplaats, Samenwerking met Henrie Hutten, Rondvraag, Sluiting.Het Bestuur: Secretaris H. Middeldorp, Bonekampweg 4, 8124PX Wesepe

Scroll to Top