Categorie: Labor Wesepe

Oproep filmbeelden Wesepe-Averlo

In 1990 kwam de Labor film “Wesepe 1989-1990 een jaar in beeld” uit. Hiervan wordt een vervolg gemaakt met als werktitel “Wesepe-Averlo in beeld 3.0”. Op dit moment worden er video-opnames gemaakt in Wesepe en Averlo van het dagelijkse leven, het verenigingsleven, mensen en hobby’s, bijzondere activiteiten, enz. De film is nog niet af, mede […]

Beeldhouwen bij Toos gaat beginnen!

Beeldhouwen bij Toos gaat beginnen!

Start Beeldhouwen bij Toos in de tuin. Het mag weer op woensdag 3 juni! Tijdens de beeldhouwlessen leer ik je steenbewerken. Voor beginners en gevorderden, hakken, raspen en vijlen in zachte, middelharde of harde stenen. Gereedschap is aanwezig, maar zelf meenemen wordt aanbevolen. Het is buiten onder een afdak (‘s avonds goed verlicht) de lessen […]

Uitslag puzzels dorpskrant mei

Uitslag puzzels dorpskrant mei

In de vorige dorpskrant stonden twee puzzels. De oplossing van de puzzel waarbij je door middel van de paardensprong de uitkomst kon vinden is: Blijf gezond en oefen alvast voor de wandeldriedaagse. De oplossing van de kruiswoordpuzzel is: Bij Labor op de BBQ voorlopig geen bal of kebab als baksel. De eerste drie inzenders met […]

Jaarvergadering Labor 19 februari

Jaarvergadering Labor 19 februari

Op woensdag 19 februari houden we onze jaarvergadering. We beginnen om 20:00 uur bij het Wapen van Wesepe. Agenda: 1. Opening door de voorzitter 2. Notulen vorige vergadering d.d. 13-02-2019 3. Jaarverslag 2019 4. Financieel jaarverslag 2019 door de penningmeester 5. Verslag kascommissie Fred Dijkgraaf en Albert Grootentraast 6. Benoeming nieuwe kascommissie 7. Bestuurssamenstelling: Hans […]

Scroll to Top