Marjolein Versteeg

Ouderensoos

Voor de agenda: Eten op 7 december om 12.30 uur in het WvW, en 14 december Kerstsoos om 14.30 uur met het dameskoor “Eigen Wiese” uit Raalte in het WvW. Opgave voor beide tot de vrijdag van de genoemde datums op telefoonnummer: 532247

Vooraankondiging en opgave 8 december

Vooraankondiging en opgave 8 december

Alvast een vooraankondiging voor de afdelingsavond van 8 december.We gaan samen met mevrouw Jessica Bouwman een Zweedse Kerst vierenmet een ‘Fika’, maar dan met een Nederlandse draai. We willen graag van tevoren weten hoeveel mensen er komen. Dus graag opgeven voor 30 november bij Astrid telefoonnr. 06-82297138 of Hennie telefoonnr. 06-20867330. Zijn er ook nog […]

Ledenvergadering begrafenisvereniging Wesepe 29 november

Begrafenisvereniging “Wesepe” LedenvergaderingDatum : dinsdag 29 november Tijd : 20:00 uurLocatie : ´de Beukenoot´ Ds. E. Kreikenlaan 3 te Wesepe.Agenda: Opening Mededelingen en ingekomen stukken Notulen Bestuurssamenstelling + vacature Financieel verslag + toekomstvisie Vaststellen contributie 2023+ aanpassen uitkeringsbedrag Mededelingen van de Kerkenraad over de begraafplaats Samenwerking met Henrie Hutten Rondvraag SluitingHet BestuurVoorzitter: D. Stegeman, Westrikstraat […]

Proeverij 17 november

Inloopcafé Ontmoeten in Eigen Dorp Proeverij donderdag 17 novemberDe herfst heeft z’n intrede gedaan: mist, spinnenwebben, de bladerenverkleuren en dwarrelen naar beneden. Het is weer tijd voor een sfeervolleherfstactiviteit waarbij binnen en buiten worden gecombineerd.MarktkoopliedenWe hebben afspraken gemaakt met onder andere de marktkooplieden dieop de donderdagochtend steeds weer present zijn. Samen organiseren weeen proeverij met […]

Jaarvergaderign Plaatselijk Belang Wesepe 12 januari 2023

Jaarvergaderign Plaatselijk Belang Wesepe 12 januari 2023 wesepe

Hoewel de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Wesepe in voorgaandejaren meestal in november plaats vond, is dit jaar weer gekozen om die tehouden in januari. En wel op donderdag 12 januari om precies te zijn.Daaraan is tevens het kernbezoek gekoppeld van de Gemeente Olst-Wijhe.We hopen dan kennis te kunnen maken met de nieuwe waarnemendburgemeester Yvonne van […]

Afdelingsavond 17 november met kruidendeskundige

Afdelingsavond 17 november met kruidendeskundige

De afdelingsavond van de Vrouwen van Nu is op donderdag 17 november om 19:45 uur in het ‘Wapen van Wesepe’. Gastspreker is de kruidendeskundige Marry Foelkel uit Beekbergen. Leven van en met de natuur is voor haar een “way of life”.Ze verteld over kruiden algemeen en vooral over kruiden van het seizoen. Ze neemt kruiden […]

Survivalrun Wesepe 5 maart 2023

Survivalrun Wesepe 5 maart 2023

Survivalrun Wesepe 5 maart 2023Graag informeren we jullie over een gezellig en sportief evenement rondWesepe, sportpark de Muggert en omgeving. Op 5 maart 2023 verwachtenwe circa 800 sportieve mensen die een parcours van makkelijke en moeilijkehindernissen gaan afleggen. In de 2 maanden voorafgaande zullenwe diverse hindernissen gaan bouwen. Op 5 maart roepen we graag jullie […]

Scroll to Top