Marjolein Versteeg

Toch nog herdenking van de bevrijding

Toch nog herdenking van de bevrijding 75 jaar geleden 1945-2020Het jaar 2020 had landelijk gezien hét jaar moeten worden van 75 jaar bevrijding, maar het werd het jaar van corona. Dit virus verdrong alle activiteiten rond dit thema van de kalender. Ook in Wesepe. Vooraf lagen er veel plannen klaar. Zo zou er tijdens het […]

Bomen kappen bij Molen van Wesepe

Bomen kappen bij Molen van Wesepe

De molen van Wesepe heeft bij haar vergunning in 2014 een eigen biotoop gekregen. Een biotoop beschermt de molen tegen belemmeringen van windvangst. Dit was vroeger al gebruikelijk voor (koren)molens en dit is voor de Molen van Wesepe ook planologisch geregeld in het bestemmingsplan. Dit betekent dat er in een straal van 100 meter rondom […]

Nieuws Wapen van Wesepe

Nieuws Wapen van Wesepe

Nieuws Wapen van Wesepe / Stichting Zalencentrum Wesepe.Per 1 januari 2021 stopt Bianca Tielbeke helaas als uitbater van Het Wapen van Wesepe. Wij, als Stichting Zalencentrum Wesepe vinden dat erg jammer en willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet en betrokkenheid. Door de coronacrisis is in de horeca erg veel onzeker, zo ook bij Het […]

Kerstwandeling Labor

Kerstwandeling Labor

De traditionele Kerstwandeling van Labor zal dit jaar ook in aangepaste vorm plaatsvinden. Op www.wesepe.nl en de Laborsite zullen één of meerdere routes staan die op eigen gelegenheid, in de Kerstvakantie of traditiegetrouw op 2e Kerstdag, gelopen kunnen worden.En heeft u van de zomer de routes van de wandeldrie-vijfdaagse gemist dan is er ook nog […]

Bridgeclub Wesepe

Bridgeclub Wesepe

Leden van Bridgeclub Wesepe, lieve mensen,Door corona konden wij het seizoen 2019-2020 niet afmakenDoor corona konden wij het seizoen 2020-2021 helaas niet beginnenDoor corona kunnen wij het seizoen 2020-2021 niet hervattenWe hebben besloten om ook in januari niet te beginnen met bridgen en zoals het er nu op lijkt kunnen we seizoen 2020/2021 afschrijven en […]

Weer bedrijvigheid op Raalterweg 50

Weer bedrijvigheid op Raalterweg 50 (voormalig pand Meko) Na twee jaar te hebben leeggestaan is sinds augustus van dit jaar het bedrijfspand aan de Raalterweg nr. 50 weer in bedrijf genomen. Het pand is in gebruik genomen door 4 initiatiefnemers te weten: Cor Tielbeke, Ronald Mijnen, Jacco Bijkerk en Gerard Ubert. Deze heren hebben ambitieuze […]

Scroll to Top