Jaarvergaderign Plaatselijk Belang Wesepe 12 januari 2023

wesepe

Hoewel de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Wesepe in voorgaande
jaren meestal in november plaats vond, is dit jaar weer gekozen om die te
houden in januari. En wel op donderdag 12 januari om precies te zijn.
Daaraan is tevens het kernbezoek gekoppeld van de Gemeente Olst-Wijhe.
We hopen dan kennis te kunnen maken met de nieuwe waarnemend
burgemeester Yvonne van Mastrigt. De agenda en het jaarverslag worden gepubliceerd in de dorpskrant van januari. Natuurlijk kunt u altijd uw suggesties over onder andere het veiliger en-of leefbaarder maken van ons dorp Wesepe mailen naar ons. Ook op- of aanmerkingen van allerlei aard die betrekking hebben op onze samenleving kunt u mailen of melden aan iemand van het bestuur. info@plaatselijkbelangwesepe.nl

Scroll to Top