Energie Coöperatie Duurzaam Wesepe wil liefst het dak op

Ken je dat? Dat je eigenlijk wel duurzamer wil leven maar dat het nooit het juiste moment lijkt te zijn? De Energie Coöperatie Duurzaam Wesepe (ECDW) herkent dat bij veel mensen de bewustwording erg toeneemt. De klimaatverandering en de oorlog in de Oekraïne, met als gevolg torenhoge energieprijzen, spelen daarbij een grote rol. Een goed moment voor je eigen energietransitie.

De ECDW wil in en om het dorp Wesepe op lokaal niveau de energietransitie stimuleren en een bijdrage leveren aan ontwikkelingen die het opwekken en gebruik van duurzame energie bevorderen. Hierbij moet in de eerste plaats gedacht worden aan educatie; het voorlichten en verstrekken van informatie. Daarnaast neemt ze deel aan meer concrete zaken. Daartoe behoren het oprichten, financieren, exploiteren en/of deelnemen aan projecten met zonnepanelen, zowel bedrijfsmatig als particulier.

Met ondersteuning van de provincie Overijssel, middels de Lokale Energie Initiatieven, worden grote, bedrijfsmatige asbestdaken gesaneerd en voorzien van zonnepanelen. Samen met de stichting Pioneering werd een pilotonderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een aardgasloos Wesepe. En met de hulp van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) worden grotere daken voorzien van zonnepanelen.

Nieuwsgierig geworden?

De ECDW organiseert op donderdag 16 juni een info- en voorlichtingsavond. Daarbij zal onder anderen Dominique Doedens  van Escozon aanwezig zijn en vertellen over zijn ervaringen. Escozon is een ondernemerscoöperatie met als doel het initiëren en coördineren van duurzame en innovatieve projecten voor opwekking van energie en energieopslag. Ze was onder meer betrokken bij diverse projecten in Heeten en elders in Salland. Ook zijn de bestuursleden van de ECDW aanwezig om antwoord te geven op al uw vragen. Dus ga gewoon eens kijken.

De avond wordt gehouden op 16 juni a.s. in het Wapen van Wesepe.

Aanvang: 20.00 uur, de koffie staat klaar om 19.30 uur.

Scroll to Top