Jaarvergadering Labor 13 april

Op woensdag 13 april houden we onze jaarvergadering. We beginnen om
20:00 uur bij het Wapen van Wesepe. Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vorige vergadering februari 2021 (deze vergadering is i.v.m.
 3. coronamaatregelen niet doorgegaan)
 4. Jaarverslag 2020, 2021
 5. Financieel jaarverslag 2020 en 2021 door de penningmeester.
 6. Verslag kascommissie Albert Grootentraast en Wil Kleinmeulman.
 7. Benoeming nieuwe kascommissie.
 8. Vaststellen contributie voor 2022.
 9. Bestuurssamenstelling.
  Wij zijn zeer blij dat Wietske Trompert en Niek Slinkman in het bestuur
  van Labor zijn gekomen als bestuurslid. Ze hebben al één of meerdere
  bestuursvergaderingen meegedraaid!
 10. Bespreking activiteiten 2022.
 11. Rondvraag.
 12. Pauze.
 13. De herder van de Deventer Schaapskudde Marianne Caspersz zal
  ons vertellen over het ‘reilen en zeilen’ bij de Kudde in Deventer
  en omstreken.
 14. Sluiting.
Scroll to Top