90-jubileumfeest Overijssel 24 mei

90-Jubileumfeest Overijssel. Wij nodigen u van harte uit voor ons uitgestelde jubileumfeest op 24 mei a.s. om 10:00 uur in Parkgebouw Rijssen in Rijssen.
We starten met de jaarvergadering. Deze is voor iedereen toegankelijk, maar
opgave is wel van belang. Hieraan zijn uiteraard geen kosten verbonden.
Het feestprogramma begint met een lunch en aansluitend een optreden van
The Bluebettes. Kosten hiervan bedragen € 20,00. Om alle afdelingen een kans te geven hieraan deel te nemen kunnen zich per afdeling 10 leden aanmelden. Overige leden kunnen op een wachtlijst worden geplaatst. De afdelingen waarvan minder of geen leden komen kunnen we dan verdelen over de mensen op de wachtlijsten. Opgave bij bestuur Wesepe/Averlo voor 30 april.

Scroll to Top