Ledenvergadering sportclub

wesepe

Algemene ledenvergadering verplaatst naar 11 november. In de vorige editie van de dorpskrant werd aangekondigd dat de Algemene Ledenvergadering dit jaar op 30 september gehouden zou worden. Dit blijkt echter niet haalbaar en daarom wordt de vergadering verplaatst naar 11 november, om 21:00 uur in de kantine van sportpark de Muggert. Zoals vorig jaar aangekondigd is het Algemeen Bestuur dit jaar aan de slag gegaan met het wijzigen van de bestuursopzet. Om dit aan te kunnen passen moeten ook de statuten aangepast worden. Aangepaste statuten moeten ook definitief goedgekeurd worden in een ledenvergadering.
Dit proces is nu in een vergevorderd stadium, maar 30 september is hierin
niet haalbaar. Vandaar dat de vergadering 6 weken verplaatst wordt. Dit
om te voorkomen dat er 2 keer een Algemene Ledenvergadering gehouden moet worden. De agenda van de ALV zal 2 weken voor aanvang op de site van de sportclub gepubliceerd worden. Mochten de coronamaatregelen niet weer opnieuw aangescherpt worden, dan zal de Algemene Ledenvergadering dit jaar weer ‘gewoon’ plaatsvinden in de kantine van sportpark de Muggert.

De Nieuwjaarsreceptie kan ook alvast opgenomen worden in ieders
agenda. In 2022 zal de Nieuwjaarsreceptie van de Sportclub op 9 januari
zijn. In de ochtend zal het traditionele Oliebollentoernooi gespeeld
worden, waarna aansluitend de Nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden.

Scroll to Top