Bridgen gaat weer beginnen!

INFORMATIE SEIZOEN 2021/2022 Na 1,5 jaar niet bridgen willen wij in september de draad weer oppakken. We hopen jullie dan allemaal weer te ontmoeten met inachtneming van de dan geldende corona regels. Op dinsdag 7 september starten we met het bridgeseizoen 2021-2022. Aanvang 19:30 uur. Locatie: Wapen van Wesepe, Ds. E. Kreikenlaan Wesepe We spelen competitie in 2 lijnen met 70 leden en de vrije avond met 40 leden. BRIDGE DATA: Competitie Vrije avond
7 en 21 september 14 en 28 september
5 en 19 oktober 12 en 26 oktober
2, 16 en 30 november 9 en 23 november
14 en 28 december 7 en 21 december
11 en 25 januari 4 en 18 januari
8 en 22 februari 1 en 15 februari
8 en 22 maart 1, 15 en 29 maart
5 en 19 april 12 en 26 april
Voor de cursisten uit 2019 zal een bijspijkercursus worden georganiseerd,
zodat ook zij kunnen deelnemen aan de bridgeavonden. Deze cursus wordt
gegeven op de woensdagavonden in september bij de Fam. Grootentraast.
De betreffende personen krijgen hiervan persoonlijk bericht. CONTRIBUTIE:
17 competitieavonden € 30,- per persoon
17 vrije avonden € 30,- per persoon
Als u elke week speelt krijgt u reductie van € 10,- per persoon, dus speelt u
elke week dan graag € 50,00 p.p. overmaken, speelt u 1 maal per 14 dagen
dan € 30,00 per persoon overmaken op rek. nr. NL 72 RABO 013 114 7706
t.n.v. Bridgeclub Wesepe met vermelding contributie 2021/2022.
Graag voldoen vóór 15 september 2021.
Voor nadere informatie kunt u informeren:
Via de mail op bridgewesepe@hotmail.com
Via de app 06-51056238
Namens het bestuur van bridgeclub Wesepe

Scroll to Top