Correctie inleverdatum oud papier

In de Dorpskrant van juli/augustus staat vermeld dat het oud papier kan worden ingeleverd op 24 juli. Dit is echter niet correct en moet zijn 31 juli 2021. We hebben de kalender voor de rest van het jaar gecontroleerd, alle oud papier data staan verder juist vermeld.

Scroll to Top