Bomen kappen bij Molen van Wesepe

De molen van Wesepe heeft bij haar vergunning in 2014 een eigen biotoop gekregen. Een biotoop beschermt de molen tegen belemmeringen van windvangst. Dit was vroeger al gebruikelijk voor (koren)molens en dit is voor de Molen van Wesepe ook planologisch geregeld in het bestemmingsplan. Dit betekent dat er in een straal van 100 meter rondom de molen geen gebouwen meer gebouwd mogen worden waarbij een bouwvergunning verplicht is en dat bomen worden gekapt die de windvang van de molen belemmeren. Wij hebben met de gemeente Olst-Wijhe afgesproken dat we vijftien bomen aan de Bokkelerweg kappen, omdat deze de windvang van de molen belemmeren. Met het kappen van deze bomen wordt tevens de kenmerkende openheid van het beekdal van de Kleine Vloedgraven versterkt. Er is voor de kap van deze bomen financieel bijgedragen aan de gemeente in de vorm van een groenfonds. De gemeente heeft dit groenfonds onder meer gebruikt voor het herstel van de laanbeplanting langs het gedeelte van de Raalterweg te Wesepe tussen het autobedrijf nabij de noordelijke rotonde en de kruising met de Scholtensweg/ Eikenweg. In het bijgaande overzicht (zie dorpskrant) is weergegeven welke bomen er worden gekapt. (omcirkeld, nummers 1 t/m 15) Nu de molenromp geplaatst is en de wieken in 2021 geplaatst worden is het ook tijd om de bomen te gaan kappen. Dit gaan we in de komende periode doen, voordat het voorjaar begint. We hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Henry Franken via henryfranken@hotmail.com.
Een vriendelijke groet, Henry Franken

Scroll to Top