Woningbouwplannen Scholtensweg-Brouwerskamp

Aan de zuidwestzijde van Wesepe worden door Bouwbedrijf Bongers b.v. in
samenwerking met architectenbureau The Citadel Company plannen ontwikkeld voor een nieuwe woonlocatie. Naast diverse woontypen biedt de locatie ruimte voor appartementen. Heeft u na het lezen interesse in dit plan? Maak uw interesse kenbaar door een e-mail te sturen naar: info@bouwbedrijfbongers.nl

Het woningaanbod in de nieuwe ontwikkeling is gevarieerd, er is ruimte voor
een brede doelgroep. Dit plan, dat nog in ontwikkeling is, biedt om te
beginnen een onder architectuur ontworpen appartementencomplex.
Deze appartementen variëren van klein tot groot formaat voor zowel
eenpersoonshuishoudens als ook voor senioren.

Ook voor starters is er aanbod gecreëerd in de vorm van vijf rijwoningen. Daarnaast is er keuze uit vier twee-onder-een-kapwoningen die variëren in grootte. Tot slot is er een drietal ruimere kavels voor vrijstaande woningen. Op deze wijze wordt er ruimte geboden voor alle doelgroepen en ontstaat er ruimte voor doorstroming.

De appartementen op de zuidkant van het plan vormen de nieuwe entree van
Wesepe. Door de toepassing van een schuine kap en de ruime groene setting
past het gebouw goed in de dorpse omgeving. Ontsluiting vindt plaats vanaf
de Scholtensweg waarmee overlast in de wijk wordt voorkomen. Het parkeren
is ingepast in hagen en groen. Door de ruimte lopen twee wandelpaden
naar de woonwijk.

Ruime groene entree
De entree naar de woonwijk is ruim en groen. Het eerste aanzicht wordt
gevormd door het gebouw met appartementen. Het gebouw is rondom
vormgegeven in groen en architectuur waardoor er een prettige entree
ontstaat. De woningen achter het appartement complex worden opgezet in
een ruim straatprofiel met een brede groenstrook met bomen. Naast de
rijwoningen en de twee-onder-een-kapwoningen sluit de nieuwe woonwijk
af met vrijstaande woningen die daarmee aansluit bij de reeds aanwezige
vrijstaande woningen. Waar tuinen grenzen aan de openbare weg zijn hagen verplicht. Daarmee wordt het groene dorpse karakter extra versterkt.

Klimaatbestendig
In het ontwerp van de openbare ruimte is ruimte om het hemelwater in het
groen op te vangen. Langs de Brouwerskamp is dit in de vorm van twee
wadi’s in de brede groen berm. Daarnaast loopt er langs de rand van het
plangebied een brede zaksloot die overtollig regenwater kan bufferen. Door
deze in te planten met bomen en een wadi mengsel ontstaat een aantrekkelijke
groene rand als overgang naar het landschap.

Procedure
Met de gemeente Olst-Wijhe vindt overleg plaats om ervoor te zorgen dat het
plan voldoet aan het bestemmingsplan en de gewenste beeldkwaliteit. Ook
wordt daarbij gekeken naar inrichtingseisen voor de openbare ruimte binnen
het plan. Na de verdere detaillering van de plannen zal een aanvraag voor
omgevingsvergunning bij de gemeente worden ingediend.

Scroll to Top