Voortgang Voorzieningenhart Wesepe

Het is alweer een tijdje geleden dat de stuurgroep Voorzieningenhart Wesepe
van zich heeft laten horen. Achter de schermen is, rekening houdend met de
coronabeperkingen, hard gewerkt. Even kort het verloop vanaf het begin:
In 2018 en 2019 heeft de stuurgroep (de gemeente, de school, de kerk, het
Wapen van Wesepe, de sportclub en plaatselijk belang Wesepe) gewerkt aan
een rapport om te komen tot enkele voorkeursscenario’s. In juli 2019 is deze rapportage opgeleverd aan het college van B&W. Eind 2019 is vanuit het college hierop een terugkoppeling geweest, met het verzoek dit verder uit te werken.
Om een gedegen verdiepingsslag te maken heeft de stuurgroep onderzoeksbureau ICS uit Zwolle ingeschakeld en deze heeft samen met de
stuurgroep de voorkeurscenario’s verder uitgewerkt. Het geeft de stuurgroep
duidelijk inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van
medegebruik en planologie en tevens geeft de verdieping ook inzicht in de
financiële impact. Op dit moment vinden er nog gesprekken plaats tussen de school en de gemeente die nodig zijn om de puzzel te completeren. Verwacht wordt dat eind dit jaar de stuurgroep haar eindadvies kan geven. Zodra er meer bekend is horen jullie van ons!

Scroll to Top