Geen jaarvergadering Plaatselijk Belang Wesepe

wesepe

Vanwege de coronamaatregelen kan de jaarvergadering van Plaatselijk
Belang dit jaar niet doorgaan. Dat geldt ook voor het daaraan gekoppelde
kernbezoek van de Gemeente Olst-Wijhe. Natuurlijk kunt u altijd uw suggesties over het veiliger en/of leefbaarder maken van ons dorp Wesepe mailen naar info@plaatselijkbelangwesepe.nl Ook op- of aanmerkingen van allerlei aard die betrekking hebben op onze samenleving kunt u mailen of melden aan iemand van het bestuur. Het jaarverslag en belangrijke stukken wordt gepubliceerd in de volgende dorpskrant van december. Plaatselijk Belang Wesepe is opgericht op 1 mei 1927 en heeft als doel de belangen van de inwoners van Wesepe en omgeving te behartigen. Het zou te ver voeren om al onze activiteiten te benoemen, maar denk bijvoorbeeld aan:

• Overheden als gemeente en provincie wijzen op klachten en
onvolkomenheden, zoals gebreken aan wegen, fiets- en voetpaden,
bewegwijzering, lichtpunten, bermen, wateroverlast, riolering, enzovoorts;
• Besprekingen voeren met genoemde overheden om tot oplossingen te
komen en aandringen op ontwikkeling bestemmingsplan en voldoende
woningbouw;
• Stimulering en instandhouding van het verenigingsleven.
• Maandagenda in dorpskrant Wesepe.

Lid worden van Plaatselijk Belang Wesepe is niet alleen erg eenvoudig, het kost u ook bijna niets. Voor slechts € 6,00 per jaar bent u lid en ondersteunt u de doelstellingen van Plaatselijk Belang Wesepe Aanmelden kan via info@plaatselijkbelangwesepe.nl Voor meer informatie zie de website www.plaatselijkbelangwesepe.nl

Scroll to Top