Ontmoeten in eigen dorp weer van start!

Na een abrupte sluiting half maart heeft de groep een heel lange tijd stilgelegen. Gelukkig zijn er wel steeds contacten geweest tussen de vrijwilligers en de deelnemers, dus de ouderen zijn niet geheel uit beeld geraakt. Donderdag 20 augustus zijn we gestart met de vaste deelnemers. Weer samen met het inloopcafé en het was meteen gezellig. Om de 1,5 meter afstand-regel aan te houden zijn we verhuisd naar de Tuinzaal (vroegere dorpswinkel) en is er desinfectiemiddel bij de ingang. Verder staan er voldoende doosjes met tissues op tafel. Mochten uitgebreidere maatregelen nodig zijn, dan zullen we ons ook daar aan gaan houden. Het is te belangrijk de ouderen een uitgaansmogelijkheid te bieden en met anderen in contact te komen. We hebben in de afgelopen periode niet stilgezeten. Het programma is geëvalueerd en enigszins aangepast. Voorlopig worden geen maaltijden verstrekt en is de openingstijd veranderd naar 10:00 tot 12:00 uur. Natuurlijk is er wel koffie! De koffie is gratis, maar het blijkt dat veel ouderen toch graag iets bijdragen. Vandaar dat in de maand september er een fooienpotje op tafel zal staan. Voor wie wordt Ontmoeten in Eigen Dorp (afgekort OED) georganiseerd? Deze vraag horen we regelmatig. De ochtend is voor alle ouderen die het gezellig vinden om, naast andere activiteiten die in het dorp georganiseerd worden, eenmaal per week gezellig koffie te drinken. Een spel te doen, film te kijken, bingo te spelen of na de koffie bijvoorbeeld (een deel van) het Weseper ommetje te lopen. Op de 1e donderdag van de maand wordt in het vervolg iets gedaan met het thema foto, film en video. Ideeën vanuit de groep die in augustus is gestart worden natuurlijk meegenomen en iedereen die wensen heeft voor een bepaalde film, diapresentatie of video kan dat elke donderdagochtend aangeven bij de vrijwilligers. Op de 3e donderdag van de maand is het bingo-ochtend. Iedereen die bingo spelen leuk vindt is van harte welkom. In de maand september kunt u deelnemen tegen een introductieprijs van € 1,00. De prijzen gaan we inkopen bij de middenstand (ook boerderijwinkels) in Wesepe en omgeving, uitgangspunt hierbij is dat de prijzen goed bruikbaar of erg lekker zijn. Jacky van Tartwijk gaat het vervoer weer regelen, daarvoor kunt u haar bellen op 06-31768816.
Tot slot kan ik nog melden dat we ons hebben aangesloten bij de Olster website van Dag!enDoen!. Op deze website www.dagendoen-olstwijhe.nl vindt u de programma’s en activiteiten van verschillende organisaties en verenigingen in de gemeente Olst-Wijhe. De website is opgezet voor ouderen die wel graag ergens naartoe willen, maar uit zichzelf niet zo snel iets ondernemen. Via de website kan eventueel ook vervoer geregeld worden. Hoe werkt het? De vrijwilligers van Dag!enDoen! komen graag bij u langs om u te laten kennismaken en mocht u zelf geen computer of tablet hebben om u aan te melden voor een activiteit dan kunt u er gratis eentje lenen. Dat is nog eens goede service! We hopen u weer in goede gezondheid te mogen begroeten!
Voor verdere informatie over Ontmoeten in Eigen Dorp:
Coördinator Jenny Timmer Arends, tel. 06-51185645.


Scroll to Top