Haalbaarheidsonderzoek Wesepe aardgasvrij

Donderdag 9 juli is het ‘Ontwikkelteam aardgasvrij Wesepe’ van start gegaan. Dit team zal als eerste een haalbaarheidsonderzoek doen. Het doel is dan om te kijken of het mogelijk is Wesepe van het aardgas af te krijgen, welke maatregelen er nodig en het meest passend zijn en wat dat gaat kosten. Uiteindelijk is het ook de bedoeling om via Energie Coöperatie Duurzaam Wesepe (ECDW) relatief goedkoop energie te kunnen aanbieden aan de Wesepenaren. ECDW onderzoekt hoeveel energie er opgewekt kan worden in Wesepe zelf, onder meer door de sanering van grote asbestdaken en de nieuwe daken te voorzien van zonnepanelen. Om een goed inzicht te krijgen hoeveel energie Wesepe nu verbruikt, wordt uw medewerking gevraagd om gegevens als uw stroom- en gasverbruik door te geven. Omdat er vele honderden ‘wijken’ in Overijssel te gaan zijn, is het belangrijk om inzicht te krijgen en voor elke soort wijk een praktisch vertrekpunt te genereren voor uitvoering. Voor Overijssel zijn de volgende wijken geselecteerd, te weten: Berkum in Zwolle, Zandweerd in Deventer, Wierden-Oost, Westerhaar-Kruiden-wijk in Twenterand en Wesepe als voorbeeld met vooral plattelandskenmerken.

Voortrekkersrol
Volgens Leo Senden, lid van de Energie Coöperatie Duurzaam Wesepe en het
ontwikkelteam aardgasvrij, neemt Wesepe een bijzondere plek in als
voortrekker in de gemeente Olst/Wijhe en is daardoor in de picture bij de
provincie die het onderzoek subsidieert. Het is een mooie gelegenheid om een heel goed beeld te krijgen wat ‘van het aardgas af’ nou precies inhoudt voor een plaats als Wesepe. “En als je niets doet, ben je het bokje”, is zijn stellige overtuiging.

Het onderzoeksteam bestaat uit vertegenwoordigers van de ECDW, de
gemeente Olst-Wijhe, de bouw- en installatiesector en stichting Pioneering.
Deze stichting staat voor innovatie in de bouw en is het platform van kennis
delen en ontwikkelen voor alle partijen in Overijssel en Gelderland. Aardgas-alternatieven Aardgas wordt hoofdzakelijk ingezet voor de verwarming van de woningen en voor het koken. Op basis van de wijkinformatie (aantal woningen, type woningen, bouwjaar, aanpassingen als zonnepanelen en extra isolatie,
enzovoort) worden verschillende strategieën bekeken en wordt gekeken hoe
tot de best passende warmtestrategie te komen. Praktische data gezocht
Via de Energiescan, uitgevoerd door een energievakman van het Energieloket
Salland, hebben al ruim 25 woningen in Wesepe inzicht in hun mogelijkheden
tot energiebesparing. Deze deelnemers wordt gevraagd of hun geanonimiseerde gegevens gebruikt mogen worden in de berekeningen. Als het onderzoek verder is uitgewerkt willen wij door middel van een dorpsbijeenkomst de belangstellenden weer informeren over de resultaten. Via de Dorpskrant en website Wesepe.nl houden we u op de hoogte.

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan verduurzaming van het dorp en uw
verbruiksgegevens van gas en elektra ter beschikking stellen voor het
onderzoek, neem dan contact op met Leo Senden of Derk Erbé.
Email Leo: ljmh.senden@hotmail.com
Email Derk: derk.erbe@outlook.com

Scroll to Top