Jaarvergadering Labor 19 februari

Op woensdag 19 februari houden we onze jaarvergadering. We beginnen om 20:00 uur bij het Wapen van Wesepe.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen vorige vergadering d.d. 13-02-2019

3. Jaarverslag 2019

4. Financieel jaarverslag 2019 door de penningmeester

5. Verslag kascommissie Fred Dijkgraaf en Albert Grootentraast

6. Benoeming nieuwe kascommissie

7. Bestuurssamenstelling: Hans Toorneman 2015-2020 (bestuurslid) is aftredend en Erika Harmsen 2015-2020 (penningmeester) is tevens aftredend. Zij zijn niet herkiesbaar. Er is dus een vacature nog voor twee bestuursleden en een bestuurslid die de taak van penningmeester op zich wil nemen. Eventuele gegadigden kunnen zich bij de voorzitter melden voor de vergadering.

8. Bespreking activiteiten 2020

9. Vaststellen contributie voor 2020

10. Rondvraag

11. Pauze

12. William Smale, boswachter uit Wesepe, gaat vertellen over de jacht in om Wesepe en Averlo. 13. Sluiting

Activiteiten Labor 2019

• Januari-heden :Beeldhouwen en yoga verzorgd door Toos Elfrink.

• Januari-heden :1e Zondag van de maand klootschieten.

• 13 februari : Jaarvergadering; lezing Henk Jansen over Wereldvoedselprobleem.

• 16 mei : Lezing Ozcan Akyol

• 3 juni : Excursie Nieuw Sion.

• 7 juli : Fietstocht voor jong en oud met BBQ

• 7, 8 en 9 augustus : Wandel-3-daagse

• 8 december : Afsluiting klootschietseizoen Gerrit Kluin werd klootschieter van 2019!

• 14 december : Kerstmarkt.

• 26 december : Kerstwandeling.

4. Financieel jaarverslag 2019 door de penningmeester

5. Verslag kascommissie Fred Dijkgraaf en Albert Grootentraast

6. Benoeming nieuwe kascommissie

7. Bestuurssamenstelling: Hans Toorneman 2015-2020 (bestuurslid) is aftredend en Erika Harmsen 2015-2020 (penningmeester) is tevens aftredend. Zij zijn niet herkiesbaar. Er is dus een vacature nog voor twee bestuursleden en een bestuurslid die de taak van penningmeester op zich wil nemen. Eventuele gegadigden kunnen zich bij de voorzitter melden voor de vergadering.

8. Bespreking activiteiten 2020

9. Vaststellen contributie voor 2020

10. Rondvraag

11. Pauze

12. William Smale, boswachter uit Wesepe, gaat vertellen over de jacht in om Wesepe en Averlo. 13. Sluiting

Activiteiten Labor 2019

• Januari-heden :Beeldhouwen en yoga verzorgd door Toos Elfrink.

• Januari-heden :1e Zondag van de maand klootschieten.

• 13 februari : Jaarvergadering; lezing Henk Jansen over Wereldvoedselprobleem.

• 16 mei : Lezing Ozcan Akyol

• 3 juni : Excursie Nieuw Sion.

• 7 juli : Fietstocht voor jong en oud met BBQ

• 7, 8 en 9 augustus : Wandel-3-daagse

• 8 december : Afsluiting klootschietseizoen Gerrit Kluin werd klootschieter van 2019!

• 14 december : Kerstmarkt.

• 26 december : Kerstwandeling.

Scroll to Top