Woensdag 8 januari jaarvergadering Plaatselijk Belang

wesepe

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene jaarvergadering, welke zal worden gehouden op woensdag 8 januari in het Wapen van Wesepe. De vergadering begint om 20:00 uur.

AGENDA 20:00 uur Jaarvergadering Plaatselijk Belang

Opening

2. Notulen van de jaarvergadering d.d. 7 november 2018 (zie uitgebreide versie op onze website)

3. Mededelingen

4. Jaarverslag 2018-2019 (zie dorpskrant december 2019 en onze website)

5. Financieel verslag

6. Verslag van kascommissie en benoeming van een nieuwe kascommissie

7. Bestuursverkiezing Aftredend: Eddy van Gelder (niet herkiesbaar) Het bestuur draagt de volgende kandidaat voor: Erik Trompert. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter (Everdien Hartkamp)

8. Rondvraag

9. Kernenbezoek van het College van B&W van Olst-Wijhe Het College zal ingaan op actuele ontwikkelingen en plannen. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Pauze

Na de pauze vertelt voormalig inbreker Evert Jansen over de kneepjes van het inbrekers vak. Hiermee wil hij bereiken dat inwoners van Wesepe weten welke maatregelen ze kunnen nemen om hun woonomgeving veiliger te maken. Afsluiting

Bestuur Plaatselijk Belang Wesepe, Everdien Hartkamp, voorzitter Jessica Kloosterboer, secretaris

Scroll to Top