Gedachtenisdienst zondag 3 november

Op zondag 3 november houden we weer onze jaarlijkse gedachtenisdienst. In deze dienst worden de gemeenteleden genoemd, die zijn overleden tussen 1 oktober 2018 en 1 oktober 2019. Daarnaast is er voor dorpsgenoten gelegenheid om naar voren te komen en een kaarsje aan te steken voor overleden dierbaren. We hebben de laatste jaren ervaren dat hier veel behoefte aan is en we willen dan ook iedereen van harte uitnodigen om hier gebruik van te maken. Daarbij maakt het niet uit over welke persoon of welke periode het gaat. Laten we elkaar steunen in onze gedachtenis. De dienst wordt voorgegaan door Ds. Henk Jan Damstra en begint om 10:00 uur. Na afloop drinken we samen koffie, thee of frisdrank.

Scroll to Top