Wesepe zoekt samen met jongeren betaalbare huizen

Nieuwbouw is voor starters in Wesepe en andere Overijsselse dorpen vrijwel onbetaalbaar. De gemeenten kijken samen met belangstellenden of er alternatieve mogelijkheden zijn.

Wesepe, je zou er zo voorbijrijden. Niet omdat het Overijsselse dorp met pakweg 1200 inwoners zo klein is, maar omdat het centrum enigszins van de doorgaande weg af ligt. Wie van Deventer naar Raalte rijdt, ziet hooguit wat plukjes lintbebouwing. Pas als je het bescheiden laantje richting ‘centrum’ in rijdt, kom je bij de dorpskern.

Een regionale projectontwikkelaar wil er ongeveer zestien woningen bouwen, maar dat zijn vooral vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen, die te duur worden voor jongeren. ‘Misschien komt er ook een blokje van vijf of zes woningen dat starters uit het dorp wel kansen biedt. Daar gaan we over praten’, zegt Alfons Ganzevles, beleidsadviseur wonen van Olst-Wijhe, de gemeente waarvan het dorp onderdeel uitmaakt. ‘Samen met starters uit het dorp onderzoeken we ook andere mogelijkheden.’ Bij de eerste bijeenkomst waren er vijftien à twintig belangstellenden. Bij de tweede, bij de ouders van een van die jongeren thuis, een stuk of acht. De een heeft concretere plannen dan de ander, maar er is in Wesepe volgens Ganzevles duidelijk behoefte aan betaalbare woningen voor starters.

De meeste jongeren zouden er liefst zelf hun eigen huis laten bouwen. Jaren geleden kon dat nog, maar Ganzevles wijst erop dat de prijzen van grond, materialen en arbeid de afgelopen jaren flink gestegen zijn. Dat huizen duurzaam moeten zijn, maakt ze nog eens een slagje duurder. ‘De meeste starters beseffen wel dat ze hun ambities moeten bijstellen’, zegt hij. ‘Daarom kijken we nu of er andere partijen zijn die een rol zouden kunnen spelen, wat voor andere marktontwikkelingen er zijn, en of er eventueel ander vastgoed vrij komt dat aangepast zou kunnen worden.’

Spijkers met koppen

Tot nu toe konden er nog geen spijkers met koppen geslagen worden, maar Ganzevles verwacht dat zich op den duur wel kansen zullen voordoen. ‘Er is sprake van om bepaalde voorzieningen in de gemeente te clusteren. Dat zou eventueel kunnen betekenen dat de school in het dorp leeg komt. Dat kan interessant zijn’, zegt hij. De school, een L-vormig gebouw met een groot speelplein ervoor, ligt aan de rand van het dorp en biedt voldoende ruimte.

In andere kleine kernen in Overijssel, zoals bijvoorbeeld Bentelo, Bornerbroek en Wanneperveen spelen soortgelijke problemen. Jongeren hebben geen zin om het dorp waarin ze zijn opgegroeid en waar hun ouders wonen, te verruilen voor de grote stad. Velen hebben hun werk op niet al te grote afstand en van fileproblemen hebben ze in deze regio zelden last.

Ouderen in eigen dorp

‘We hebben overigens niet alleen te maken met de vraag van jongeren’, zegt Ganzevles. ‘We zien ook dat ouderen graag in het eigen dorp blijven wonen, maar zíj hebben behoefte aan woningen die levensloopbesteding zijn, gelijkvloers en dichter bij voorzieningen. Ook aan die behoefte proberen gemeenten hier in de provincie te voldoen.’ Dat ouderen op termijn naar het centrum willen verhuizen, biedt volgens hem op zich ook weer kansen voor jongeren. ‘Misschien komen er op termijn wel boerderijen vrij, waar woningen voor jongeren gebouwd kunnen worden. Maar dan moet het bestemmingsplan gewijzigd worden en ben je gebonden aan beleid van de provincie.’

Bron

Scroll to Top