Asbest saneren, waar een klein dorp groot in kan zijn!

“Mensen hadden niet verwacht dat tegen zulke geringe kosten zo’n groot probleem binnen een dag was opgelost”, vertelt Leo Senden. Hij kreeg als initiatiefnemer via Buurkracht veel mooie reacties naar aanleiding van de collectieve asbestsaneringsdag zaterdag in Wesepe. Zo’n 250 vierkante meter is vervangen met hulp van elf vrijwilligers.

Alles begon met de enquête over duurzaamheid van Buurkracht, die zich vooral richt op particulieren. “De zonnepanelen hebben we vorig jaar aangepakt. Asbest stond ook op dat lijstje.”


Samenwerking

In samenwerking met de Gemeente, die in januari een brief had rondgestuurd naar huiseigenaren die nog schuren hadden met (deels) verdacht asbest hadden, kwam naar voren dat er bij particulieren zo’n 25 objecten in Wesepe stonden met asbestdaken tot 35 vierkante meter. “Die zijn we afgegaan.  Een aantal had dit al vervangen en dat hebben we doorgegeven. Uiteindelijk hebben we bij 9 adressen het asbest verwijderd. “

 

Geen stortkosten

Vooraf was er een bijeenkomst gehouden samen met de vrijwilligers en een gecertificeerd persoon die toezicht houdt bij asbestsaneringen over de gang van zaken.  “Als we het doen, willen we het ook correct doen. We hebben de nieuwe materialen collectief voor inkoopsprijs kunnen aanschaffen. De veiligheidspakken kregen we van de gemeente en via Univé hebben we de container gesponsord gekregen. We hadden dus geen stortkosten.

Dankbaarheid groot

Om acht uur werd begonnen en rond zes uur was de klus geklaard. Daarna was er nog even een gezellige samenkomst bij Anton en Annet Niemeijer.  De dankbaarheid was groot, want velen zagen er toch tegenop het asbestprobleem zelf op te pakken. “Alleen al de sloopvergunning moest bijvoorbeeld digitaal worden aangevraagd, dat hebben wij voor hen gedaan. We hebben echt heel mooie reacties gehad. Zo had bijvoorbeeld iemand voor alle vrijwilligers een doosje bonbons, en een bedankkaart met inhoud voor Buurkracht Wesepe, vertelt Leo, die op zondag verrast werd met een heel mooi dankbriefje. “Daar krijg je tranen van in je ogen en daar doe je het voor.” Leo hoopt dat dit een voorbeeld mag zijn voor verdere projecten in het dorp: Collectieve projecten van en voor het dorp

Scroll to Top