Wesepe gaat voor dynamisch dorpshart met reuring

Op de informatieavond voor het Voorzieningenhart in  Wesepe  kwam op woensdag 24 april  één voorkeursscenario naar voren die het meest optimaal lijkt te zijn. Belangrijk daarbij is dat het dorpshart  blijft behouden en dat er reuring is.  Bijzonder is de integratie: het schoolgebouw bij / in  de kerk waar beide partijen enthousiast over zijn. Er wordt ingezet op een sporthal bij het Wapen van Wesepe. De sportvelden blijven dan vooralsnog op de huidige locatie: De Muggert.

Het Voorzieningenhart moet zorg dragen voor behoud van sport, onderwijs cultuur en ontmoeten. “We willen dit niet eens zozeer voor onszelf, maar zeker voor onze kinderen en kleinkinderen: de volgende generatie”, vertelt Henk Willink, lid van de stuurgroep. Na een eerste bijeenkomst een jaar geleden en een tweede op 1 november waar de inwoners hun voorkeur aan 5 scenario’s mochten geven, was er nu een presentatie van de onderzochte mogelijk en onmogelijkheden. Drie scenario’s zijn nader onderzocht waarbij ook naar kosten en exploitatiemogelijkheden is gekeken.

Het meest ideale scenario zorgt ervoor dat de kerk, het Wapen van Wesepe en sportpark de Muggert behouden kunnen blijven, de school  in het hart van het dorp blijft en op loopafstand een sporthal ter beschikking heeft. Dit alles zorgt voor reuring in het dorp dat dan toekomst bestendig is.  Als nadelige punten werden o.a. aangemerkt dat de  sport niet geclusterd is en het parkeren een aandachtspunt  is.

Dat de school, BSO en kerk in de plannen aan elkaar gekoppeld  worden,  werd in eerste instantie als verrassend maar zeker positief ontvangen. In een prachtige 3D-presentatie van Erwin Roetert werd enig idee gegeven hoe het kan worden. Een unieke kans om historie aan de toekomst te koppelen.  De komende tijd zal een rondje worden gemaakt met de betrokken buren. Alle op en aanmerkingen worden meegenomen in het verdere proces. Er wordt ingezet om deze zomer een rapportage getoetst op haalbaarheid  bij de Gemeente te kunnen indienen.

Meer informatie : wesepe.nl/voorzieningenhart

VoorzieningenHart Wesepe
Scroll to Top