Woensdag 13 februari jaarvergadering Labor


Op woensdag 13 februari is de Labor jaarvergadering. Aanvang 20.00 uur in het Wapen van Wesepe. Hieronder vindt u de agenda, het jaaroverzicht van 2018 en de inleiding voor het deel na de pauze die verzorgd gaat worden door Henk Jansen.

Agenda 

 • Opening door de voorzitter
 • Notulen vorige vergadering d.d. 14-02-2018
 • Jaarverslag 2018
 • Financieel jaarverslag 2018 door de penningmeester
 • Verslag kascommissie Evert van de Broek en Fred Dijkgraaf
 • Benoeming nieuwe kascommissie
 • Bestuurssamenstelling

Arjan Riezebos is aftredend na bijna 5 jaar secretaris te zijn geweest. Er is nog geen nieuw bestuurslid gevonden, dus Arjan heeft te kennen gegeven voor maximaal 1 jaar de functie van secretaris nog op zich te nemen. Tevens is er nog steeds een vacature voor nog een bestuurslid! Eventuele gegadigden kunnen zich bij de voorzitter melden voor de vergadering.

 • Bespreking activiteiten 2019
 • Vaststellen contributie voor 2019
 • Rondvraag.
 • Pauze.
 • Ir. Henk Jansen uit Wesepe gaat een lezing verzorgen over de toekomst van de wereldvoedselvoorziening en de rol van de Nederlandse landbouw daarin. Henk is landbouwkundige, opgeleid in Wageningen en heeft tientallen jaren in de diverse landen over de wereld gewerkt.
 • Sluiting.
Scroll to Top