Inzameling oud papier 2019

De maandelijks inzameling van oud papier  bij de familie Niemeijer gaat ook in 2019 gewoon door. Op vastgestelde zaterdagen per maand kan tussen 9 en 12 het oud papier worden gebracht. De organisatie is in handen van de Harmonie die de opbrengst deelt met de Protestantse Gemeente voor onderhoud aan de kerk.

Data 2019: Oud papier brengen bij fam Niemeijer aan de Ds. E.Kreikenlaan tussen 9 en 12.00 uur op:

26 jan, 23 feb, 30 mrt, 20 april, 25 mei, 29 juni, 27 juli, 31 aug, 28 sep, 26 okt, 30 nov, en 28 dec.

Geen vervoer? Bel dan met 531103