Wesepe kiest massaal voor voorzieningenhart

De Wesepenaren kozen vorige week op de informatieavond massaal  vóór  een voorzieningenhart. Echter over de plek waar de voorzieningen samen moeten komen en waar nieuwbouw van de school, een mogelijke sporthal, de sportvelden enzovoort in de toekomst zouden moeten komen, daarover zijn de meningen nog erg verdeeld.

Een voorzieningenhart lijkt een heel goede optie om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te vergroten. Nu lijkt daarvoor de tijd rijp en is er een onderzoek gestart naar de haalbaarheid. Daarvoor is een stuurgroep samengesteld met vertegenwoordigers van belanghebbende partijen: school, kinderopvang, kerk, zalencentrum, sportclub, plaatselijk belang Wesepe en gemeente Olst-Wijhe.  Vanuit de stuurgroep zijn werkgroepen geformeerd en die zijn al hard aan het werk gegaan om een en ander uit te werken. Vooral de werkgroep vastgoed is zeer actief geweest met de input naar aanleiding van de inloopavond in maart. Vanuit deze werkgroep werden vijf scenario’s gepresenteerd.  Die scenario’s waren uitgebreid opgesteld en met briefjes (groen en rood) konden de aanwezigen hun voorkeur of juist afkeur aangeven met de argumenten vermeld op dat briefje,

Dat gaf een kleurrijk geheel. Alleen de eerste optie, niets doen en alles zo laten zoals het is, bleek duidelijk het minst in trek. De andere scenario’s kregen wel alle de nodige groene briefjes dan wel rode. Aan het einde van de avond was niet te zeggen welke daar nu bovenuit stak.

Scenario B betreft een concentratie rondom het Wapen van Wesepe waarbij de kerk geïntegreerd kan worden en alles bij elkaar komt. Scenario C betreft een combinatie van het Wapen van Wesepe en sportcomplex De Muggert waarbij de sport bij elkaar blijft en er minder ruimte nodig is in het dorp. Senario D is een concentratie aan het begin van de Scholtensweg waar in een ruimer gebied alles nieuw gebouwd  kan worden. En tot slot  betreft scenario E een concentratie op het huidige Meko-terrein waar dan ook alles nieuw gebouwd zou moeten worden.

De stuurgroep gaat nu alles heel zorgvuldig bekijken en op een rijtje zetten waarbij de argumenten ook een rol spelen.  Het doel blijft wel uiteindelijk het aantal scenario’s terug te brengen. De meest geliefde scenario’s zullen financieel verder uitgewerkt worden om de haalbaarheid te onderzoeken.

 

Scroll to Top