De kerk in het hart van Wesepe

Vorig jaar heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Wesepe weer een nieuw beleidsplan opgesteld voor de komende jaren. Dat betekende veel denkwerk, want hoe kunnen we de kerk levend houden en op een goede manier doorgeven aan volgende generaties? Ons prachtige kerkje is al zo’n 700 jaar gezichtsbepalend voor de dorpskern van Wesepe, en dat willen we graag behouden voor de toekomst.

Maar de trends zijn duidelijk: het aantal kerkgangers op zondagmorgen loopt steeds verder terug. Dan kunnen we met weemoed terugdenken aan hoe het vroeger was, maar dat helpt niet, dat is echt verleden tijd. Desondanks vinden de meeste Wesepenaren de kerk wel belangrijk. Omdat het kerkbezoek op zondagmorgen sterk terugloopt, zoekt de kerkenraad naar mogelijkheden om ons mooie kerkje ook te gebruiken voor andere doeleinden dan alleen de kerkdiensten op zondagmorgen.

Zo is er al de open kerk op donderdag, de Nicolaasconcerten, maar er zijn vast nog veel meer mogelijkheden. Het nieuwe beleidsplan dat vorig jaar is vastgesteld kreeg als titel: “Kerk voor het hele dorp”. Dat is ook letterlijk zo bedoeld: we zouden graag willen dat alle Wesepenaren weer op de één of andere manier betrokken worden en gebruik gaan maken van het kerkgebouw. Lang geleden hebben alle inwoners bijgedragen om de kerk te bouwen, dus laten we ook nu dit mooie gebouw beschikbaar stellen voor iedereen die in Wesepe woont.

Daarom is de kerk ook zeer betrokken bij de discussies van dit moment over het voorzieningenhart van Wesepe. Want het kerkgebouw moet niet alleen op zondagmorgen, maar ook door de week zo intensief mogelijk gebruikt worden voor sociale en culturele activiteiten in het dorp. Dat is de beste garantie dat in de toekomst dit gebouw een zinvolle bestemming blijft houden en op die manier als monument en als centraal punt bewaard blijft in het hart van Wesepe.

 

Scroll to Top