Samen asbest saneren

Asbest van het dak af, zon erop!

Tijdens de dorpsbijeenkomst 16 oktober jl. is door Buurkracht Wesepe het plan gepresenteerd voor collectief de asbestdaken bij particulieren in Wesepe tot maximaal 35 m2 op zaterdag 4 mei 2019 te gaan saneren. Tijdens de bijeenkomst hebben zich al meerdere belangstellenden aangemeld.

Plan van aanpak
– Mogelijkheid intekenen belangstellenden tot 15 november
– De materialen worden door Raab Karcher uit Raalte tegen zeer aantrekkelijke (inkoop)prijzen
geleverd bij gezamenlijke inkoop, levering en betaling.
– Wat kost u dat? Ieder krijgt zijn eigen offerte
– De werkzaamheden moet men zelf doen of iemand voor inschakelen


15 November – december 2018
Belangstellenden bezoeken en gegevens opnemen

Januari 2019
Aanvraag asbestverwijdering:
a. gezamenlijke sloopmelding via omgevingsloket (OD/gemeente) m.b.v. NAW gegevens en m2 dakbedekking
b. bestellen nieuwe materialen via bestelformulier (jan-febr. 2019)
c. betaling materialen en stortkosten vooraf aan rekeninghouder Bouwbedrijf Obdeijn
d. Buurkracht bundelt de bestellingen en regelt de levering (medio april 2019)

Zaterdag 4 mei 2019
a. Asbest golfplaten verwijderen
Hoe herken ik asbestvrije plaat: NT-nummer, AFM (asbest free material), NA (Non Asbestos), AF
(Asbestos Free), AP (Amiante Pas) of AV (Asbest Vrij).
Schuur leeg en afdekken vloer en wand met folie
gemeente zorgt voor veiligheidspakketten, inpakmateriaal (folie), deskundig toezichthouder (DTA-er)
Buurkracht / PB zorgen voor rolsteigers en dakladder
Asbest golfplaten moeten door bewoners zelf verwijderd worden
b. Asbest golfplaten afvoeren
De veiligheidspakketten verstrekt gemeente op vertoon van de vrijgavebrief van de OD/ gemeente
Per adres de asbesthoudende golfplaten en het gebruikte veiligheidspakket verpakken in een dubbele
laag folie, dichtplakken met tape met asbestopdruk
Met watervaste stift postcode huisnummer vermelden op duc-tape en op pakket plakken
Bij voldoende aanmeldingen in te leveren bij een container op dorpsplein
Anders zelf afvoeren naar ROVA Raalte
c. Nieuwe dakbedekking (asbestvrije golfplaten) door bewoners zelf aanbrengen

Waarom mee doen?
Veiliger voor uzelf, familie en omgeving / In 2024/2025 zijn asbesthoudende golfplaten verboden
Medewerking gemeente / Door gezamenlijk inkopen krijgen we korting op het materiaal
Direct klaar voor het hele dorp!

Meedoen
Wilt u meer weten of meedoen, meldt u dan aan bij Buurkracht Wesepe of stuur een mailtje naar ljmh.senden@hotmail.com

Wij hopen van harte dat u mee doet met deze actie en het ons samen lukt Wesepe asbestvrij te krijgen.

Scroll to Top