Overblijfkrachten gezocht

Voor de tussenschoolse opvang  is de A Bosschool op zoek naar overblijfkrachten (ouder, grootouder, buur, kennis….), die het gezellige team wil komen versterken. Ze zoeken meerdere mensen die 1,25 uur beschikbaar zijn tussen de middag voor 1 of meerdere dagen per week (ma,di,do,vr). Je ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding.


Zoals u weet bestaat op de A.Bosschool voor kinderen de mogelijkheid om over te blijven, ten minste als we dat kunnen organiseren. Op dit moment is er een te kort aan overblijfkrachten en hebben we allerlei maatregelen moeten treffen om de kinderen toch op school op te kunnen vangen. De inzet van oudere kinderen en leerkrachten is echter een tijdelijke oplossing. We zijn dan ook met spoed op zoek naar mensen die 1, 2 of 3 keer per week tussen 12 en 13 uur op school het overblijven in een groep zouden willen begeleiden.

Het overblijven op de A. Bosschool wordt geregeld door de ov. Voor de continuïteit zijn er enkele vaste overblijfkrachten. De middagpauze is van 12.00 – 13.00 uur. De kinderen eten in hun eigen leslokaal. Bij mooi weer spelen de kinderen allemaal buiten.

U hoeft beslist geen ouder van school te zijn, grootouders, buren, buurtbewoners et cetera, iedereen is welkom. Het is belangrijk dat u het gezellig vindt met kinderen om te gaan en een Verklaring Omtrent Gedrag kunt voorleggen. Voor de overblijfbegeleiding ontvangt u een kleine vergoeding. Nadere informatie is te verkrijgen op school (0570 531610), bij Willemien Middeldorp (overblijfbegeleider), Bij Wieke Vossebelt (penningmeester OV) of Jantien Blankhorst (directeur). Mogen wij en de kinderen van Wesepe op u rekenen???

Scroll to Top