Controle rookmelders huurwoningen SallandWonen


SallandWonen gaat in al haar woningen de rookmelders controleren. Voldoen de rookmelders niet aan de door de woningstichting gestelde eisen, dan worden ze vervangen. Heeft een woning geen rookmelders, dan worden deze alsnog geplaatst.

“Wij vinden veilig wonen belangrijk,” stelt Marijke Kool, directeur-bestuurder van SallandWonen. “Om die reden vinden wij ook dat het controleren of rookmelders goed werken en de vervanging onze verantwoordelijkheid is.” In het verleden ging de woningstichting hier anders mee om. Het plaatsen van rookmelders was een service, waarbij de huurder zelf voor het vervangen van batterijen moest zorgen. “Voor huurders is dit niet altijd makkelijk. Wij merkten dat veel rookmelders niet meer gebruikt werden, terwijl een goed werkende rookmelder levens kan redden. Dat wij nu de verantwoordelijkheid nemen past ook bij onze inzet voor een schoon, heel en veilige leefomgeving.”

De controle van alle rookmelders neemt ruim drie jaar in beslag. De werkzaamheden worden uitgevoerd door speciaal hiervoor aangestelde medewerkers. De huurders ontvangen, voordat wij starten in hun wijk of dorp, informatie over deze controle. Het project is gestart in Luttenberg.

Scroll to Top