Werkgroep Vastgoed bekijkt multifunctioneel gebruik

De werkgroep vastgoed bekijkt diverse scenario’s en ruimtelijke mogelijkheden voor een Voorzieningenhart in Wesepe. Daarbij wordt tevens gekeken naar de mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik om onder meer ruimtes te besparen.

De werkgroep Vastgoed gaat aan de slag om de diverse scenario’s, om tot een voorzieningenhart te komen, te onderzoeken. Een planning over de eerste aanpak is reeds gepresenteerd en de eerste bijeenkomsten zijn geweest. Daar is onder meer gekeken naar de beleidsplannen van de mogelijke gebruikers en heeft de school de onderwijsvisie met vertaling naar de eisen aan de gebouwen gepresenteerd. Om die scenario’s te kunnen onderzoeken wordt onder meer gekeken naar de ruimtebehoefte van elke functie en de mogelijkheid naar meervoudig gebruik. Daarbij worden de voor en nadelen van multifunctioneel gebruik op een rijtje gezet.

Dit en nog veel meer komt aan de orde tijdens de volgende bijeenkomst voor het dorp op 1 november in het Wapen van Wesepe.

Scroll to Top