Inloopavond Voorzieningenhart Wesepe

Een aantal accommodaties in Wesepe heeft te kampen met gedeeltelijke leegstand, veroudering, achterstallig onderhoud etc. Hierdoor komt de exploitatie onder druk te staan en daarmee komt het voortbestaan van de activiteiten in gevaar. Het wegvallen hiervan leidt tot verschraling van het voorzieningenniveau.

In eerdere publicaties is al aangegeven, dat een aantal partijen in Wesepe de krachten heeft gebundeld om te onderzoeken of het mogelijk is de voorzieningen in Wesepe zoveel mogelijk op één plek in het dorp samen te brengen en daarmee het tij te keren.

Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan het centraliseren van de accommodaties op het gebied van onderwijs, kinderopvang, sport, recreatie, cultuur, muziek, medische voorzieningen, zorg en horeca.

De initiatiefnemers zijn voornemens eind juli 2018 te komen met een conclusie over de haalbaarheid van het centraliseren van de voorzieningen. Als uit het onderzoek blijkt dat de plannen kans van slagen hebben, zal ook inzicht worden gegeven in de wijze waarop dat kan worden bewerkstelligd.

Voor een dergelijk onderzoek is het van belang vooraf te weten of er vanuit de dorpsgemeenschap voldoende draagvlak is voor de beoogde veranderingen. Maar ook is het goed suggesties vanuit de bevolking mee te nemen in het onderzoek.

Daarom nodigen wij u uit voor een inloopavond op 28 maart a.s. van 19.30 tot 21.30 uur in het Wapen van Wesepe. Wij informeren u dan graag over onze plannen. U kunt met uw vragen bij ons terecht, maar wij zijn ook reuzebenieuwd naar uw ideeën.

INLOOPAVOND
Voorzieningenhart Wesepe
Woensdag 28 maart
van 19:30 tot 21:30  uur
Wapen van Wesepe

Scroll to Top