inloopavond voorzieningenhart 28 maart

Kom naar inloopavond Voorzieningenhart Wesepe! Er lijken mogelijkheden te zijn om in Wesepe te komen tot een voorzieningenhart. Een oude wens is weer opgepakt en u kunt uw stem laten horen op de inloopavond op woensdag 28 maart om 19:30 in het Wapen van Wesepe.

Voor het onderzoek naar de haalbaarheid is het van belang vooraf te weten of er vanuit de dorpsgemeenschap voldoende draagvlak is voor de beoogde veranderingen. Maar ook is het goed suggesties vanuit de bevolking mee te nemen in het onderzoek. Een aantal accommodaties heeft te kampen met gedeeltelijke leegstand, veroudering, achterstallig onderhoud etc. Hierdoor komt de exploitatie onder druk te staan en daarmee komt het voortbestaan van de activiteiten in gevaar. Het wegvallen hiervan leidt tot verschraling van het voorzieningenniveau. In eerdere publicaties is al aangegeven, dat een aantal partijen in Wesepe de krachten heeft gebundeld om te onderzoeken of het mogelijk is de voorzieningen in Wesepe zoveel mogelijk op één plek in het dorp samen te brengen en daarmee het tij te keren. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan het centraliseren van de accommodaties op het gebied van onderwijs, kinderopvang, sport, recreatie, cultuur, muziek, medische voorzieningen zorg en horeca. De initiatiefnemers hopen eind juli 2018 te komen met een conclusie over de haalbaarheid van het centraliseren van de voorzieningen. Als uit het onderzoek blijkt dat de plannen kans van slagen hebben, zal ook inzicht worden gegeven in de wijze waarop dat kan worden bewerkstelligd. Zij informeren u dan graag over onze plannen. U kunt met uw vragen bij hen terecht: Zij zijn ook reuze benieuwd naar uw ideeën.

 

Scroll to Top