Jaarvergadering Plaatselijk Belang Wesepe op 15 november

Het bestuur van Plaatselijk Belang Wesepe nodigt u van harte uit voor de algemene jaarvergadering, welke zal worden gehouden op woensdag 15 november a.s. in het Wapen van Wesepe. De vergadering begint om 20.00 uur.

AGENDA

20.00 uur     Jaarvergadering Plaatselijk Belang

  1. Opening
  2. Notulen van de vergadering d.d. 9 november 2016 (zie verkorte versie in Dorpskrant van november 2017 en de uitgebreide versie op onze website)
  3. Mededelingen
  4. Jaarverslag 2016-2017 (zie verkorte versie in Dorpskrant van oktober 2017 en de uitgebreide versie op onze website)
  5. Financieel verslag
  6. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuwe kascommissie
  7. Bestuursverkiezing. Aftredend: Ilona Schotman, Marco Revenberg en Reinier Vukkink (allen niet herkiesbaar) en Henk Willink (herkiesbaar). Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor: Everdien Hartkamp, Gejo Rouweler en Judith Talens. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter (Jan Schepers)
  8. Rondvraag

20.20 uur     Energie besparen, hoe doen we dat ?

Inleiding door Ferdi Hummelink

20.50 uur     Pauze

21.10 uur     Kernenbezoek van het College van B en W

Het College zal ingaan op actuele ontwikkelingen en plannen. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

22.00 uur     Afsluiting

 

Bestuur Plaatselijk Belang Wesepe,

J.N. Schepers, voorzitter en R. Vukkink, secretaris.

Scroll to Top