1000 ‘SallandWoningen’ voorzien van zonnestroom

Helaas werd niet de duizendste woning in Wesepe, maar in Broekland voorzien van pv-panelen. We zaten er wel dichtbij. Op dinsdag 7 november werd een huurwoning aan de Scholtensweg nog voorzien van een zonnestroominstallatie. Gelukkig valt er nog steeds voordeel te behalen met zonnestroom voor huurwoningen. Zowel voor het milieu als voor de portemonnee.

Laten we het meenemen in de routekaart naar energie-neutrale kernen in onze gemeente. Op 15 november, aanvang 10.00 uur hoort u meer van Ferdi Hummelink, hoe u ook kunt besparen. Op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Wesepe.

Het feestje voor de duizendste sociale huurwoning van SallandWonen die werd voorzien van zonnepanelen werd gevierd in Broekland. Daar heeft Wocozon op 8 november  de 1000ste sociale huurwoning van SallandWonen voorzien van zonnepanelen. Een speerpunt waar SallandWonen zich al jaren voor inzet.

Marijke Kool, directeur-bestuurder SallandWonen en Roland van der Klauw, directeur Wocozon, zetten de bewoners van de Langerhorstweg in Broekland extra in het zonnetje. De heer en mevrouw Hondshorst zijn de 1000ste huurders die gaan profiteren van zonnestroom. “Voor ons was het milieu het belangrijkste argument om ons aan te melden voor zonnepanelen. Dat we hiervoor geen investeringskosten hoeven te maken en ook financieel voordeel ondervinden, is mooi meegenomen”, zo zegt de familie Hondshorst.

Win-actie

We zijn trots op dit resultaat. Het is fantastisch dat zoveel huurders van SallandWonen hebben gekozen voor zonnestroom. We hopen dat nog veel huurders dit goede voorbeeld gaan volgen. Wocozon start daarom een tijdelijke promotieactie, waarbij iedere 10e huurder van SallandWonen die kiest voor zonnestroom, de eerste drie maanden gratis zonnestroom ontvangt.

Het Energiefonds Overijssel, dat projecten financiert op het gebied van energiebesparing en productie van nieuwe energie, wil er samen met Stichting Wocozon voor zorgen dat zonne-energie toegankelijk is voor iedere sociale huurder in Overijssel. Veel bewoners van een sociale huurwoning zijn nu nog uitgesloten van zonne-energie, terwijl Wocozon het hen wel mogelijk maakt om via hun woningcorporatie zonnepanelen op het dak te plaatsen. Hiermee kunnen huurders zo’n 85% van hun eigen verbruik aan energie opwekken. Noch de huurder zelf, noch de woningcorporatie leveren een bijdrage aan de aanschaf van de zonnepanelen. Een huurder met zonnepanelen betaalt maandelijks een voorschot gebaseerd op de verwachte hoeveelheid op te wekken zonnestroom. Dit bedrag ligt gegarandeerd onder de gemiddelde stroomprijs en zal daar ook onder blijven.

 

 

Scroll to Top