De dorpskrant online

Hij is er weer, de nieuwe dorpskrant. Vanaf heden is deze ook online te lezen. De november editie van de dorpskrant kunt u downloaden via deze link of onder het tabblad dorpskrant op deze website. Kopij voor de decemberkrant kunt u weer insturen voor de 15e van de maand. Daarnaast is het ook mogelijk om uw nieuwsberichten voor wesepe.nl of Facebook in te sturen via info@wesepe.nl . Vermeld in het onderwerp waar en wanneer u wil dat het bericht geplaatst wordt. Aan de plaatsing op website of social media zijn geen kosten verbonden.

Scroll to Top