Gemeente helpt met afvalinzameling

Vorig jaar deden de evenementenorganisaties een beroep op de gemeente om mee te denken over mogelijke oplossingen om hen te ontlasten. Samen is hierover nagedacht. Afval is één van de thema’s waarmee de gemeente aan de slag gaat.

Afval en zwerfvuil zijn onvermijdelijk bij evenementen. Toch wil de gemeente Olst-Wijhe dit zo veel mogelijk beperken, want zij hecht veel waarde aan schone straten en pleinen. Samen met ROVA en evenementenorganisaties is nagedacht over een oplossing. En die is gevonden! De Diekdaegen hadden de primeur. De gemeente levert nu voor alle evenementen containers waardoor afval scheiden ook tijdens evenementen wel heel eenvoudig wordt.

Op vrijdag 1 september zijn de zogenaamde afvaleilanden en afvalhaltes in gebruik genomen tijdens de Wiejese Diekdaegen. Wethouder Marcel Blind: “Met de nieuwe containers en de toolkit Mooi Schoon willen we een bijdrage leveren aan schone evenementen. Afval scheiden wordt meer en meer de norm, ook buitenshuis. Wij hopen dat de bezoekers stilstaan bij het milieu en hun afval netjes weggooien.

Ieder evenement in onze gemeente kan gratis gebruikmaken van deze faciliteiten. Wij helpen hen hier graag mee en hopen dat alle evenementen het voorbeeld van de Diekdaegen volgen!” De organisatie van de Diekdaegen is blij met de containers. Voorzitter Bas de Weerd: “Wij vinden het fijn dat de gemeente ons op deze manier helpt om een schoon evenement te zijn. Dat vinden wij namelijk belangrijk. Iedereen heeft hier zijn eigen verantwoordelijkheid in. Wij zetten als organisatie hier graag onze schouders onder.”

Evenementenorganisaties kunnen de afvaleilanden en afvalhaltes bij de gemeente aanvragen via e-mail gemeente@olst-wijhe.nl of telefoon 14 0570. Een afvaleiland bestaat uit twee containers: één voor restafval en één voor PMD-afval. De containers staan op een verharde ondergrond.
Voor de onverharde terreinen en aanlooproutes zijn er afvalhaltes. Deze zien eruit als een bushalte.

Om het terrein schoon te houden, kan de organisatie via het programma Mooi Schoon gratis een zogenaamde toolkit aanvragen.
Deze toolkit bestaat onder andere uit afvalgrijpers, vuilniszakken en een spandoek. Ook kunnen zij een zwerfvuilstofzuiger reserveren.

Scroll to Top