Algemene ledenvergadering SC Wesepe

Algemene ledenvergadering  SC Wesepe is op donderdag 28 september om 21.00 uur in kantine Sportclub “De Muggert”. Uiterlijk 15 september zal de agenda van de ledenvergadering te zien zijn op de website www.sportclubwesepe.nl en via een digitale nieuwsbrief aan u toegezonden worden(voor zover de mailadressen bij de sportclub bekend is).

Bij de verschillende afdelingen zijn wat mensen (periodiek)aftredend waarvan een paar niet herkiesbaar. We hopen de vacatures zoveel mogelijk ingevuld te krijgen. We hebben al wat voorlopige toezeggingen.(Tegen-) kandidaten kunnen tot uiterlijk vrijdag 22 september aangemeld worden bij de secretaris.

Scroll to Top