Aangepast voorstel onderwijsaanbod Salland

Olst-Wijhe(Aangepast voorstel over rapport ‘Naar een toekomstbestendig en passend onderwijsaanbod voor Salland’ op 25 september in de raad).

Op 8 mei is het voorstel tot kennisnemen van het rapport ‘Naar een toekomstbestendig en passend onderwijsaanbod voor Salland’ oriënterend door de gemeenteraad besproken. Omdat er vragen en opmerkingen waren, hebben de schoolbesturen en gemeenteraad met elkaar gesproken om verheldering te krijgen. Vervolgens is het voorstel op een aantal punten aangepast.

Zo worden er twee volwaardige scenario’s opgesteld voor de Boerhaar. Er komt één scenario waarbij de school op de Boerhaar meegaat in de clustering van de scholen en één scenario waarbij dat niet gebeurt of pas later het geval is. Daarnaast hebben de schoolbesturen een routekaart en een projectplan opgesteld, waarin duidelijk staat welke stappen gezet zullen worden en hoe alle doelgroepen daarbij betrokken worden.

In de raadsvergadering van 25 september wordt voorgesteld om de scenario’s te onderzoeken en in verband daarmee wordt de gemeenteraad voorgesteld om voor de gemeentelijke projectorganisatie een budget beschikbaar te stellen.

Scroll to Top