Labor jaarvergadering 15 februari

Labor

Woensdagavond 15 februari om 20.00 uur houdt Labor weer haar jaarvergadering in het Wapen van Wesepe. Na het bekend maken van de (nieuwe) activiteiten en het doornemen van het jaarverslag wordt er de film vertoond van Wesepe in de jaren 1980-1990. Labor heeft voor de leden een speciale traktatie op deze avond! We hebben Rikie Dieperink bereid gevonden om voor de aanwezigen nog éénmaal haar ongeëvenaarde gehaktballen te braden. Dit mag u niet missen!

Agenda Jaarvergadering Labor woensdag 15 februari bij het Wapen van Wesepe. Aanvang 20.00 uur 

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen vorige vergadering d.d. 17-02-2016

3. Jaarverslag 2016

4. Financieel jaarverslag 2016 door de penningmeester

5. Verslag kascommissie Ronny Obdeijn en Marian Jalink

6. Benoeming nieuwe kascommissie

7. Benoeming nieuw bestuurslid Marjolein Versteeg wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid.       Tegenkandidaten kunnen zich voor de vergadering melden bij de voorzitter.

8. Annet Niemeijer is aftredend en niet herkiesbaar.

9. Bespreking activiteiten 2016

10.Vaststellen contributie 2017

11. Rondvraag

12. Pauze

13.  Vertoning Laborfilm van eind jaren 80 en begin jaren 90 uit de vorige eeuw en traktatie klassieke gehaktballen van Rikie Dieperink

14. Sluiting

Jaarverslag 2016

Start cursus gitaarspelen en schilderen

 • Vanaf begin januari 2016
 • Workshop sushi maken op Etty Hillesum Lyceum de Keurkamp

 

Maandag 1 februari

 • Computer inloopavond verzorgd door Fred.
 • Woensdag 10 februari
 • Jaarvergadering

 

Woensdag 17 februari met aansluitend lezing verzorgd door Peter Dullaert over Nieuw Sion

 • Excursie sterrenwacht Bussloo.
 • Dinsdag 26 april
 • Happen en trappen fietstocht i.s.m. jeugddiaconaat

Zondag 10 juli

 • Wandel 3 daagse

Woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 augustus

 • Wij-land festival

Zaterdag 10 september

 • Stedentrip Rotterdam Zaterdag 24 september

Dinsdag 8 november

 • Excursie Sion

Zaterdag 10 december

 • Kerstmarkt. Hamburgers bakken en T-shirts bedrukken door Toos Elfrink.

Klootschieten Elke 1e zondag van de maand. Winnaar werd op zondag 11 december Bertin Gielink

 • Kerstwandeling 2e kerstdag 26 december
Scroll to Top